Parafia Prawosławna
św. wielkomęczennika Jerzego Zwycięzcy

w Białymstoku

Duchowieństwo

Proboszcz:

Wikariusze:

Diakon: