ks. prot. Marian Romańczuk

Urodził się 8 listopada 1974 r w Białymstoku.. W 1996 r. ukończył Prawosławne Seminarium Duchowne w Warszawie.. Następnie naukę kontynuował w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, uzyskując tytuł magistra teologii.

W 1999 r. zawarł związek małżeński z Iwoną Trochimczuk. Święcenia diakońskie przyjął z rąk arcybiskupa Jakuba 18 lutego 2001 roku i pełnił posługę diakońską w parafii prawosławnej p.w. Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku, gdzie był również dyrygentem młodzieżowego chóru.

30 czerwca 2019 roku Jego Ekscelencja Arcybiskup Jakub w katedrze św. Mikołaja Cudotwórcy w Białymstoku udzielił protodiakonowi Marianowi Romańczukowi święceń kapłańskich. Od 1 września  2019 r. jest wikariuszem Parafii Prawosławnej św. Jerzego Zwycięzcy w Białymstoku. 6 maja 2022 r. zostal poniesiony do godności protojereja.