Nabożeństwa

Bracia i siostry.

W tym miejscu umieszczamy szczegółowy harmonogram nabożeństw na najbliższy tydzień, który będzie systematycznie aktualizowany.

 

20.11 ND

800 i 1000 - Boskie Liturgie

1700 - Całonocne czuwanie

 

21.11 PN (Sobór Archanioła i Arcystratega Michała i wszystkich Sił Niebieskich)

800 - Boska Liturgia

 

23.11 ŚR

800 - Boska Liturgia​

1700 - Akatyst przed Ikoną Matki Bożej "Szybko Spełniającej Prośby / Skoroposłusznicy"

 

24.11 CZW

1700 - Akatyst przed Ikoną Matki Bożej "Miłościwa / Miłostiwaja"

 

25.11 PT (Ikony Matki Bożej "Miłościwa / Miłostiwaja")

800 - Boska Liturgia

 

26.11 SB (Św. Jana Chryzostoma, abpa Konstantynopola)

800 - Boska Liturgia

1700 - Całonocne czuwanie

 

27.11 ND (Przygotowanie do postu przed świętem Narodzenia Chrystusa)

800 i 1000 - Boskie Liturgie

1700 - Akatyst do Zbawiciela

1800 - Wykład "Prześladowania chrześcijan i misja cerkwi w II - III wieku (o. Ivan Nikulin)

 

28.06 PN (Początek postu przed świętem Narodzenia Chrystusa)

 

 

 

 

Archiwum:

2.06 CZW (Wniebowstąpienie Pańskie)

600 - Poranna Boska Liturgia

900 - Boska Liturgia

1700 - Akatyst Wniebowstąpienia Pańskiego

 

3.06 PT (Świętych równych apostołom cesarza Konstantyna i jego matki cesarzowej Heleny; Włodzimierskiej Ikony Matki Bożej)

800 - Boska Liturgia

 

4.06 SB (Wspomnienie II Soboru Powszechnego)

800 - Boska Liturgia

1700 - Całonocne czuwanie

 

5.06 ND (Niedziela VII po Wielkanocy: Świętych Ojców I Soboru Powszechnego; Świętych męczenników Chełmskich i Podlaskich)

800 i 1000 - Boskie Liturgie

1700 - Akatyst ku czci śww. męcz. Chełmskich i Podlaskich

 

8.06 ŚR

800 - Boska Liturgia

1700 - Akatyst do Zbawiciela

 

9.06 CZW

1700 - Akatyst ku czci św. Łukasza (Wojno-Jasienieckiego)

 

10.06 PT (Zakończenie święta Wniebowstąpienia Pańskiego)

800 - Boska Liturgia

1630 pielgrzymka do Łaźni (zapisy pod numerem tel. 509 942 604)

1700 - Jutrznia za zmarłych

 

11.06 SB (Sobota rodzicielska; Wspomnienie zmarłych; Sobota przed świętem Pięćdziesiątnicy)

800 - Boska Liturgia i panichida

1700 - Całonocne czuwanie

 

12.06 ND (Pięćdziesiątnica: Dzień Świętej Trójcy)

800 i 1000 - Boskie Liturgie (bezpośrednio po drugiej liturgii -  wieczernia)

1700 - Akatyst odwołany 

 

13.06 PN (I tydzień po Pięćdziesiątnicy: Dzień Świętego Ducha; tydzień bez postu)

800 - Boska Liturgia

2145 pielgrzymka do Krynoczki (zapisy pod numerem tel. 509 942 604)

 

15.06 ŚR

800 - Boska Liturgia

1700 - Akatyst ku czci śww. męcz. wileńskich i modlitwa za chorych

 

16.06 CZW

1700 - Akatyst ku czci św. wlkm. Jerzego i modlitwa za ofiarodawców i budowniczych świątyni

 

17.06 PT (Śww. Marii i Marty - sióstr Łazarza)

800 - Boska Liturgia

 

18.06 SB (Zakończenie święta Pięćdziesiątnicy; Ikony Matki Bożej "Nieoczekiwana Radość")

800 - Boska Liturgia i panichida

1700 - Całonocne czuwanie

 

19.06 ND (Wszystkich Świętych; Bielskiej Ikony Matki Bożej; Przygotowanie do postu piotrowego)

800 i 1000 - Boskie Liturgie

1700 - Molebien na zakończenie roku szkolnego

 

20.06 PN (II tydzień po Pięćdziesiątnicy; Początek postu piotrowego)

 

22.06 ŚR

800 - Boska Liturgia

1700 - Akatyst przed Białostocką Ikoną Matki Bożej

 

23.06 CZW (Białostockiej Ikony Matki Bożej)

1700 - Akatyst przed Ikoną Matki Bożej "Godne jest / Dostojno jest' "

 

24.06 PT (Śww. app. Bartłomieja i Barnaby, Ikony Matki Bożej "Godne jest / Dostojno jest' ")

800 - Boska Liturgia

 

25.06 SB (Św. Onufrego Wielkiego)

800 - Boska Liturgia

1700 - Całonocne czuwanie

 

26.06 ND (Wszystkich Świętych Ziemi Ruskiej, Świętych Ojców z Góry Atos)

800 i 1000 - Boskie Liturgie

1230 pielgrzymka do Miękisz (zapisy pod numerem tel. 509 942 604)

1700 - Akafist ku czci św. Onufrego Wielkiego

 

29.06 ŚR

800 - Boska Liturgia

1700 - Akatyst ku czci śww. męcz. wileńskich i modlitwa za chorych

 

30.06 CZW

1600 - pielgrzymka do Piatienki (zapisy pod numerem tel. 509 942 604)

1700 - Akatyst ku czci św. wlkm. Jerzego i modlitwa za Ofiarodawców

 

1.07 PT

800 - Boska Liturgia

 

2.07 SB (Św. ap. Judy, brata Pańskiego)

800 - Boska Liturgia

1700 - Całonocne czuwanie

 

3.07 ND (Wszystkich Świętych Ziemi Białoruskiej, Pskowskiej, Nowogródzkiej, Wasilkowskiej Ikony Matki Bożej)

800 i 1000 - Boskie Liturgie

1700 - Akafist ku czci śww. męcz. Chełmskich i Podlaskich

 

6.07 ŚR (Włodzimierskiej Ikony Matki Bożej)

800 - Boska Liturgia

1700 - Całonocne czuwanie

 

7.07 CZW (Narodzenie czcigodnego i chwalebnego proroka, Poprzednika i Chrzciciela Pańskiego Jana)

800 - Boska Liturgia

1700 - Akatyst ku czci św. proroka, Poprzednika i Chrzciciela Pańskiego Jana

 

8.07 PT (śww. Piotra i Febronii - patronów młodych małżeństw i proszących o błogosławieństwo na wstąpienie w związek małżeński)

800 - Boska Liturgia

 

9.07 SB (Tychwińskiej Ikony Matki Bożej, św. Jerzego z Policznej)

800 - Boska Liturgia

1700 - Całonocne czuwanie

 

10.07 ND

800 i 1000 - Boskie Liturgie

1700 - Akafist przed Tychwińską Ikoną Matki Bożej

 

11.07 PN (Ikony Matki Bożej "Trójręka/ Trojeruczica")

1700 - Całonocne czuwanie

 

12.07 WT (Świętych Apostołów Piotra i Pawła)

900 - Boska Liturgia

 

13.07 ŚR (Sobór Świętych Dwunastu Apostołów)

800 - Boska Liturgia

1700 - Akafist ku czci śww. app. Piotra i Pawła

 

14.07 CZW (Świętych darmo leczących Kosmy i Damiana)

1700 - Akatyst przed Turkowicką Ikoną Matki Bożej

 

15.07 PT (Turkowickiej Ikony Matki Bożej; Złożenie szaty Matki Bożej w Blachernach)

800 - Boska Liturgia

 

16.07 SB

800 - Boska Liturgia

1700 - Całonocne czuwanie

 

17.07 ND ((przeł.) Św. Paisjusza z Atosu - obchodzone w naszej parafii święto rodzin; św. Andrzeja z Krety)

800 i 1000 - Boskie Liturgię (piknik odwołany) 

1700 - Akafist ku czci św. Paisjusza

 

18.07 PN

1800 - Panichida z akafistem

 

19.07 WT

800 - Boska Liturgia i otpiewanije

 

20.07 ŚR (Blacherneńskiej Ikony Matki Bożej)

800 - Boska Liturgia

1700 - Akafist przed Kazańską Ikoną Matki Bożej

 

21.07 CZW (Kazańskiej Ikony Matki Bożej)

1700 - Akatyst ku czci św. Nektariusza i modlitwa za chorych

 

22.07 PT

800 - Boska Liturgia

 

23.07 SB (św. Antoniego Pieczerskiego; Świętych 45 męczenników z Nikopolis; Świętych pustelników egipskich ogniem i dymem uśmierconych)

800 - Boska Liturgia

1700 - Całonocne czuwanie

 

24.07 ND

800 i 1000 - Boskie Liturgie

1700 - Akafist przed Ikoną Matki Bożej "Trójręka / Trojeruczica"

 

 

27.07 ŚR

800 - Boska Liturgia

1700 - Akafist

 

28.07 CZW (św. równego apostołom księcia Włodzimierza)

1700 - Akatyst ku czci św. Włodziemierza

 

29.07 PT

800 - Boska Liturgia

 

30.07 SB (Atoskiej Ikony Matki Bożej)

800 - Boska Liturgia

1700 - Całonocne czuwanie

 

31.07 ND (Wspomnienie świętych Ojców Sześciu Soborów Powszechnych)

800 i 1000 - Boskie Liturgie

1700 - Akafist ku czi św. Serafima z Sarowa

 

1.08 PN (św. Serafimu z Sarowa) 

800 - Boska Liturgia i oswięcenie chlebów 

1700 - Całonocne czuwanie

 

2.08 Wt (św. proroka Eliasza) 

800 - Boska Liturgia

 

3.08 Śr 

800 - Boska Liturgia​

1700 - Akafist Marii Magdaleny 

 

4.08 Czw (św. Marii Magdaleny) 

1700 - Akafist przed Poczajowską Ikoną Matki Bożej 

 

5.08 Pt (Poczajowskiej Ikony Matki Bożej) 

800 - Boska Liturgia

 

31.07 ND (Wspomnienie świętych Ojców Sześciu Soborów Powszechnych)

800 i 1000 - Boskie Liturgie

1700 - Akatyst ku czi św. Serafima z Sarowa

 

1.08 PN (św. Serafimu z Sarowa) 

800 - Boska Liturgia i oswięcenie chlebów 

1700 - Całonocne czuwanie

 

2.08 Wt (św. proroka Eliasza) 

800 - Boska Liturgia

 

3.08 Śr 

800 - Boska Liturgia​

1700 - Akatyst Marii Magdaleny 

 

4.08 Czw (św. Marii Magdaleny) 

1700 - Akatyst przed Poczajowską Ikoną Matki Bożej 

 

5.08 Pt (Poczajowskiej Ikony Matki Bożej) 

800 - Boska Liturgia

 

6.08 SB (św. Krystyny; śww. Borysa i Gleba)

800 - Boska Liturgia

1700 - Całonocne czuwanie

 

7.08 ND (Zaśnięcie św. Anny, matki Najświętszej Bogurodzicy; Wspomnienie V Soboru Powszechnego)

800 i 1000 - Boskie Liturgie

1700 - Akatyst

 

9.08 Wt (św. wlkm. i cudotwórcy Pantelejmona; św. Hermana z Alaski) 

800 - Boska Liturgia

 

10.08 Śr (Supraskiej Ikony Matki Bożej)

800 - Boska Liturgia​

 

11.08 Czw

1700 - Akatyst ku czci  św. wlkm. Pantelejmona

 

12.08 Pt

800 - Boska Liturgia

 

13.08 SB (Przygotowanie do postu przed świętem Zaśnięcia Najświętszej Bogurodzicy; Wigilia wspomnienia Procesji Czcigodnego i Życiodajnego Krzyża)

800 - Boska Liturgia

1700 - Całonocne czuwanie

 

14.08 ND (Procesja Czcigodnego i Życiodajnego Krzyża; śww. męczenników Machabejskich; Początek postu przed świętem Zaśnięcia Najświętszej Bogurodzicy)

800 i 1000 - Boskie Liturgie (bezpośrednio po drugiej Liturgii oświęcenie wody)

1700 - Akatyst do Św. Krzyża

 

17.08 Śr

800 - Boska Liturgia​

1700 - Akatyst do Zbawiciela

 

18.08 Czw (Wigilia święta Przemienienia Pańskiego; Iwerskiej Ikony Matki Bożej)

1700 - Całonocne czuwanie

 

19.08 Pt (Święto Przemienienia Pańskiego)

900 - Boska Liturgia

 

20.08 SB

800 - Boska Liturgia

1700 - Całonocne czuwanie

 

21.08 ND

800 i 1000 - Boskie Liturgie

1700 - Akatyst Przemienienia Pańskiego

 

24.08 ŚR (40. dzień po matuszce Marii)

800 - Boska Liturgia​

1700 - Akatyst ku czci św. Paisjusza

 

25.08 CZW

1700 - Akatyst ku czci  św. wlkm. Jerzego

 

26.08 PT (Zakończenie święta Przemienienia Pańskiego)

800 - Boska Liturgia

 

27.08 SB (Wigilia święta Zaśnięcia Najświętszej Bogurodzicy)

800 - Boska Liturgia

1700 - Całonocne czuwanie

 

28.08 ND (święto Zaśnięcia Najświętszej Bogurodzicy; Częstochowskiej Ikony Matki Bożej; Ikony Sofii - Mądrości Bożej)

800 i 1000 - Boskie Liturgie

1700 - Akatyst Zaśnięcia Najświętszej Bogurodzicy

 

29.08 PN (Przeniesienie z Edessy do Konstantynopola Nie Ręką Ludzką Uczynionego Obrazu Pana Naszego Jezusa Chrystusa Zwanego Chustą) 

730 - Spowiedź

800 - Boska Liturgia

 

30.08 WT

1700 - Jutrznia pogrzebu Najświętszej Bogurodzicy i procesja z płaszczanicą (celebruje J.E. Arcybiskup Jakub w asyście białostockiego duchowieństwa)

 

31.08 ŚR

730 - Spowiedź

800 - Boska Liturgia

1700 - Molebien na rozpoczęcie roku szkolnego

 

1.09 CZW (Dońskiej Ikony Matki Bożej)

730 - Spowiedź

800 - Boska Liturgia

1700 - Akatyst ku czci  św. męcz. Gabriela

 

2.09 PT

800 - Boska Liturgia

 

3.09 SB

800 - Boska Liturgia

1700 - Całonocne czuwanie

 

4.09 ND (Gruzińskiej Ikony Matki Bożej)

800 i 1000 - Boskie Liturgie

1700 - Akatyst do Matki Bożej (Oddanie święta Zaśnięcia Najświętszej Bogurodzicy)

 

7.09 ŚR

800 - Boska Liturgia​

1700 - Akatyst przed Włodzimierską Ikoną Matki Bożej

 

8.09 CZW (Włodzimierskiej Ikony Matki Bożej)

1700 - Akatyst ku czci  św. Hioba z Poczajowa

 

9.09 PT (Wszystkich świętych nowomęczenników gruzińskich)

800 - Boska Liturgia

 

10.09 SB (śww. Teodozjusza i Hioba Poczajowskich)

800 - Boska Liturgia

1700 - Całonocne czuwanie

 

11.09 ND (Ścięcie głowy św. Jana Chrzciciela - dzień postny)

800 i 1000 - Boskie Liturgie (po każdej liturgii ogólna panichida za ofiary wojen, zmarłych tragicznie i wyniku chorób)

1700 - Akatyst za zmarłych

 

18.09 ND (Świętego proroka Zachariasza i świętej Elżbiety - rodziców Jana Chrzciciela; Św. męcz. Atanazego Brzeskiego)

800 i 1000 - Boskie Liturgie

ok. 1200 - Piknik rodzinny

1700 - Akatyst przed Ikoną Matki Bożej "Krzew gorejący / Nieopalimaja Kupina"

 

20.09 WT (Wigilia Święta Narodzenia Najświętszej Bogurodzicy)

1700 - Całonocne czuwanie

 

21.09 ŚR (Narodzenie Najświętszej Bogurodzicy)

600 - Poranna Boska Liturgia​

900 - Boska Liturgia​

1700 - Akatyst Narodzenia Najświętszej Bogurodzicy

 

22.09 CZW (Świętych Bogoojców Joachima i Anny; Przeniesienie relikwii św. mł. Gabriela z Grodna do Białegostoku; Wspomnienie III Soboru Powszechnego)

800 - Boska Liturgia​

1700 - Akatyst ku czci  św. mł. Gabriela

 

23.09 PT

800 - Boska Liturgia

 

24.09 SB (św. Sylwana z Atosu)

800 - Boska Liturgia

1700 - Całonocne czuwanie

 

25.09 ND (Zakończenie święta Narodzenia Bogurodzicy; Niedziela przed świętem Podwyższenia Krzyża Pańskiego)

800 i 1000 - Boskie Liturgie

1700 - Akatyst

 

26.09 PN (Wigilia Święta Podwyższenia Krzyża Pańskiego; Wspomnienie Oświęcenia Bazyliki Zmartwychwstania w Jerozolimie)

800 - Boska Liturgia​

1700 - Całonocne czuwanie

 

27.09 WT (Podwyższenie Krzyża Pańśkiego; Leśniańskiej Ikony Matki Bożej - dzień postny)

600 - Poranna Boska Liturgia​

900 - Boska Liturgia​

 

28.09 ŚR

800 - Boska Liturgia​

1700 - Akatyst do św. Krzyża

 

29.09 CZW

1700 - Akatyst ku czci  śww. męcz. Wiery, Nadieżdy, Liubwi i matki ich Sofii

 

30.09 PT (św. męcz. Wiary, Nadziei, Miłości i ich matki Zofii)

800 - Boska Liturgia

1630 - Przygotowanie i pierwsza Spowiedź dzieci, które ukończyły 7 lat

 

01.10 SB (Sobota po święcie Podwyższenia Krzyża Pańskiego)

800 - Boska Liturgia

1700 - Całonocne czuwanie

 

02.10 ND (Niedziela po święcie Podwyższenia Krzyża Pańskiego)

800 i 1000 - Boskie Liturgie

1700 - Molebien na rozpoczęcie roku akademickiego

 

4.10 WT (Zakończenie święta Podwyższenia Krzyża Pańśkiego)

800 - Boska Liturgia​

 

5.10 ŚR

800 - Boska Liturgia​

1700 - Akatyst ku czci św. Mikołaja Wunienskiego

 

6.10 CZW (Poczęcie św. Jana Chrzciciela)

1700 - Akatyst ku czci  św. Gabriela Gruzińskiego

 

7.10 PT

800 - Boska Liturgia

 

8.10 SB (św. Sergiusza z Radoneża)

800 - Boska Liturgia

1700 - Całonocne czuwanie

 

9.10 ND (Zaśnięcie Apostoła i Ewangelisty Jana Teologa)

800 i 1000 - Boskie Liturgie

1700 - Molebien i poświęcenie kamienia węgielnego przez abp. Jakuba

 

12.10 ŚR

800 - Boska Liturgia​

1700 - Akatyst do Matki Bożej

 

13.10 CZW

1700 - Całonocne czuwanie

 

14.10 PT (Święto Opieki Najświętszej Bogurodzicy - święto parafialne; Lubelskiej Ikony Matki Bożej)

600 - Poranna Boska Liturgia

800 - Małe Oświęcenie wody

900 - Boska Liturgia i procesja

 

15.10 SB

800 - Boska Liturgia

1700 - Całonocne czuwanie

 

16.10 ND

800 i 1000 - Boskie Liturgie

1700 - Akatyst

1800 - Wykład "Aktualność nauki Proroków w czasach współczesnych" (igumenia Katarzyna (Niczyporuk))

 

19.10 ŚR (świętego Apostoła Tomasza)

800 - Boska Liturgia​

1700 - Akatyst ku czci św. ap. Tomasza

 

20.10 CZW (Krasnostockiej Ikony Matki Bożej)

1700 - Akatyst ku czci św. wlkm. Jerzego

 

21.10 PT

800 - Boska Liturgia

 

22.10 SB (św. ap. Jakuba Alfeusza)

800 - Boska Liturgia

1700 - Całonocne czuwanie

 

23.10 ND (Świętych Ojców VII Soboru Powszechnego)

800 i 1000 - Boskie Liturgie

1700 - Akatyst do Zbawiciela i modlitwa za pokój na świecie i za ofiarodawców

 

26.10 ŚR (Iwerskiej Ikony Matki Bożej)

800 - Boska Liturgia​

1700 - Akatyst przed Iwerską Ikoną Matki Bożej

 

27.10 CZW

1700 - Akatyst przed Ikoną Matki Bożej "Pomnożycielka chlebów / Sporitielnica chlebow"

 

28.10 PT (Ikony Matki Bożej "Pomnożycielki chlebów / Sporitielnicy chlebow")

800 - Boska Liturgia

 

29.10 SB

800 - Boska Liturgia

1700 - Całonocne czuwanie

 

30.10 ND

800 i 1000 - Boskie Liturgie

1700 - Akatyst za zmarłych

1800 - Wykład "Cerkiew w czasach apostolskich" (o. Ivan Nikulin)

 

2.11 ŚR

800 - Boska Liturgia​

1700 - Akatyst ku czci śww. męcz. wileńskich Antoniego, Jana i Eustachego

 

3.11 CZW

1700 - Akatyst przed Kazańską Ikoną Matki Bożej

 

4.11 PT (Kazańskiej Ikony Matki Bożej)

800 - Boska Liturgia

1700 - Panichida

 

5.11 SB (Świętego Apostoła Jakuba, brata Pańskiego, Sobota świętego Dymitra - wspomnienie zmarłych)

800 - Boska Liturgia i panichida

1700 - Całonocne czuwanie

 

6.11 ND (Ikony Matki Bożej "Wszystkich Strapionych Radość")

800 i 1000 - Boskie Liturgie

1700 - Akatyst przed Ikoną Matki Bożej "Wszystkich Strapionych Radość"

 

7.11 PN

1530 - Pielgrzymka do Monasteru św. wlkm. Dymitra w Sakach (zapisy: 509-942-604)

 

8.11 WT (Św. wlkm. Dymitra z Tesaloniki)

800 - Boska Liturgia​

 

9.11 ŚR

800 - Boska Liturgia​

1700 - Akatyst ku czci św. wlkm. Dymitra

 

10.11 CZW (św. mnicha Hioba Poczajowskiego)

1700 - Akatyst ku czci św. Hioba Poczajowskiego

 

11.11 PT

800 - Boska Liturgia

 

12.11 SB

800 - Boska Liturgia

1700 - Całonocne czuwanie

 

13.11 ND

800 i 1000 - Boskie Liturgie

1700 - Akatyst ku czci śww. Kosmy i Damiana

1800 - Wykład "Ikonoklazm i odnowienie oddawania czci ikonom w Cerkwi" (o. Andrzej Kuźma)

 

16.11 ŚR

800 - Boska Liturgia​

1700 - Akatyst ku czci św. Paisjusza

 

17.11 CZW

1700 - Akatyst ku czci św. Jana z Kormy

 

18.11 PT

800 - Boska Liturgia

 

19.11 SB

800 - Boska Liturgia

1700 - Całonocne czuwanie

 

20.11 ND

800 i 1000 - Boskie Liturgie

1700 - Całonocne czuwanie

 

21.11 PN (Sobór Archanioła i Arcystratega Michała i wszystkich Sił Niebieskich)

800 - Boska Liturgia