Nabożeństwa

Bracia i siostry.

W tym miejscu umieszczamy szczegółowy harmonogram nabożeństw na najbliższy miesiąc, który będzie systematycznie aktualizowany.

17.01 ND (Niedziela przed świętem Objawienia Pańskiego)

800 i 1000 - Św. Liturgie

1700 - Akafist do Zbawiciela

1800 - Koncert charytatywny na rzecz chorej Zuzi Opolskiej (górna cerkiew, również online - więcej informacji na facebook'u)

18.01 PN (Wigilia święta Objawienia Pańskiego)

700 - Królewskie Godziny Kanoniczne

800 - Liturgia św. Bazylego Wielkiego i Wielkie Oświęcenie wody (dolna cerkiew)

1700 - Całonocne czuwanie

19.01 WT (Objawienie Pańskie: Chrzest Pana Naszego Jezusa Chrystusa)

900 - Liturgia św. Bazylego Wielkiego i Wielkie Oświęcenie wody

1700 - Wieczernia i akafist

20.01 ŚR (Sobór św. Jana Chrzciciela)

800 - Św. Liturgia

1700 - Akafist Chrztu Pańskiego i molebien

21.01 CZW

1700 - Akafist

22.01 PT

800 - św. Liturgia

1700 - Akafist i molebien

23.01 SB (Sobota po święcie Objawienia Pańskiego)

800 - Św. Liturgia

1700 - Całonocne czuwanie

24.01 ND (Niedziela po święcie Objawienia Pańskiego)

800 i 1000 - Św. Liturgie

1700 - Akafist

25.01 PN

1700 - Akafist i molebien

26.01 WT

1700 - Akafist i molebien

27.01 ŚR (Zakończenie święta Objawienia Pańskiego, św. równej apostołom Niny)

800 - Św. Liturgia

1700 - Akafist i molebien

28.01 CZW

1700 - Akafist i molebien

29.01 PT (Oddawanie Czci Okowom św. Apostoła Piotra)

800 - św. Liturgia

1700 - Akafist i molebien

30.01 SB

800 - Św. Liturgia

1700 - Całonocne czuwanie

31.01 ND

800 i 1000 - Św. Liturgie

1700 - Akafist

 

 

 

 

[Archiwum:]

1.11 ND

800 i 1000 - Św. Liturgie

1700 - Akafist za zmarłych

4.11 ŚR (Kazańskiej Ikony Matki Bożej)

800 - Św. Liturgia

1700 - Akafist przed ikoną Kazańską Matki Bożej

5.11 CZW (Ap. Jakuba, brata Pańskiego)

800 - Molebien za zdrowie abp. Jakuba

1700 - Akafist przed ikoną Matki Bożej "Wszystkich Strapionych Radość"

6.11 PT (Ikony Matki Bożej "Wszystkich Strapionych Radość)

800 - św. Liturgia

1700 - Jutrznia za zmarłych

7.11 SB (Sobota przed świętem św. Dymitra. Wspomnienie zmarłych)

800 - Św. Liturgia i panichida

1700 - Całonocne czuwanie

8.11 ND (św. wlkm. Dymitra z Tesalonik)

800 i 1000 - Św. Liturgie

1600 - Molebień

1700 - Akafist

11.11 ŚR

800 - Św. Liturgia

1700 - Akafist ku czci św. mnicha Hioba

12.11 CZW

1700 - Akafist ku czci śww.  darmoleczących cudotwórców Kosmy i Damiana oraz modlitwa za chorych

13.11 PT

800 - św. Liturgia

14.11 SB (śww. darmoleczących cudotwórców Kosmy i Damiana)

800 - Św. Liturgia

1700 - Całonocne czuwanie

15.11 ND

800 i 1000 - Św. Liturgie

1700 - Akafist ku czci św. Jana z Kormy

18.11 ŚR

800 - Św. Liturgia

1700 - Akafist ku czci śww. męcz. wileńskich Antoniego, Jana i Eustachego

19.11 CZW

1700 - Akafist ku czci św. archanioła Michała

20.11 PT

800 - św. Liturgia

1700 - Całonocne czuwanie

21.11 SB (Sobór Arcystratega Michała i Wszystkich św. Mocy Niebios)

800 - Św. Liturgia

1700 - Całonocne czuwanie

22.11 ND (Ikony "Szybko spełniającej prośby" / "Skoroposłusznicy" i św. Nektariusza)

800 i 1000 - Św. Liturgie

1700 - Akafist przed ikoną Bożej "Szybko spełniającej prośby" (Skoroposłusznicy")

25.11 ŚR

800 - Św. Liturgia

1700 - Akafist przed ikoną Matki Bożej "Litościwej" ("Miłujuszczaja")

26.11 CZW (św. Jana Chryzostoma)

1700 - Akafist do Zbawiciela

27.11 PT (św. ap. Filipa)

800 - św. Liturgia

28.11 SB (początek postu przed świętem Narodzenia Chrystusa)

800 - Św. Liturgia

1700 - Całonocne czuwanie

29.11 ND (św. ap. i ew. Mateusza)

800 i 1000 - Św. Liturgie

1700 - Akafist ku czci śww. męcz. Guriasza, Samona i Habiba (Gurija, Samona i Awiwa) i modlitwa za rodziny

2.12 ŚR

800 - Św. Liturgia

1700 - Akafist Wprowadzenia Najświętszej Bogurodzicy do Świątyni

3.12 CZW (Wigilia święta Wprowadzenia Najświętszej Bogurodzicy)

1700 - Całonocne czuwanie

4.12 PT (Wprowadzenie Najświętszej Bogurodzicy do Świątyni)

900 - św. Liturgia

5.12 SB

800 - Św. Liturgia

1700 - Całonocne czuwanie

6.12 ND (św. wlk. księcia Aleksandra Newskiego, św. męcz. archimandryty Grzegorza Peradze)

800 i 1000 - Św. Liturgie

1700 - Akafist ku czci św. wlkm. Katarzyny (zmiana!)

8.12 WT (Zakończenie święta Wprowadzenia Najświętszej Bogurodzicy do Świątyni)

800 - Św. Liturgia

9.12 ŚR

800 - Św. Liturgia

1700 - Akafist ku czci śww. męcz. wileńskich Antoniego, Jana i Eustachego

10.12 CZW

1700 - Akafist przed Ikoną Bogurodzicy "Znamienije" ("Znak")

11.12 PT

800 - św. Liturgia

12.12 SB

800 - Św. Liturgia

1700 - Całonocne czuwanie

13.12 ND (św. ap. Andrzeja Pierwszego Powołanego - Apostoła Andrieja Pierwozwannoho)

800 i 1000 - Św. Liturgie

1700 - Akafist ku czci św. ap. Andrzeja

16.12 ŚR

800 - Św. Liturgia

1700 - Całonocne czuwanie

17.12 CZW (św. wielkiej męczennicy Barbary)

800 - Św. Liturgia

1700 - Akafist ku czci św. wlkm. Barbary

18.12 PT

800 - św. Liturgia

1700 - Całonocne czuwanie

19.12 SB (św. Cudotwórcy Mikołaja, biskupa Miry Licyjskiej)

800 - Św. Liturgia

1700 - Całonocne czuwanie

20.12 ND

800 i 1000 - Św. Liturgie

1700 - Akafist Opieki Matki Bożej 

23.12 ŚR

800 - Św. Liturgia

1700 - Akafist ku czci św. Mikołaja Cudotwórcy

24.12 CZW

1700 - Akafist ku czci św. Spirydona Cudotwórcy

25.12 PT (św. Spirydona Cudotwórcy)

800 - św. Liturgia

26.12 SB

800 - Św. Liturgia

1700 - Całonocne czuwanie

27.12 ND (św. Praojców)

800 i 1000 - Św. Liturgie

1700 - Akafist do Matki Bożej

30.12 ŚR

800 - Św. Liturgia

1700 - Akafist ku czci św. Bonifacego

31.12 CZW

1700 - Akafist dziękczynny

1.01 PT (św. Bonifacego z Tarsu)

800 - św. Liturgia

2.01 SB

800 - Św. Liturgia

1700 - Całonocne czuwanie

3.01 ND (Niedziela przed świętem Narodzenia Chrystusa, św. Ojców)

800 i 1000 - Św. Liturgie

1700 - Akafist do Zbawiciela

6.01 ŚR (Wigilia święta Narodzenia Chrystusa)

700 - Wielkie [Królewskie] Godziny Kanoniczne (Wielikije [Carskije] Czasy) i Liturgia św. Bazylego Wielkiego

2200 - Całonocne czuwanie (Wielkie powieczerze i jutrznia)

7.01 CZW (Narodzenie Pana i Zbawiciela Naszego Jezusa Chrystusa)

000 - Liturgia św. Jana Złotoustego i kolędowanie

900 - Liturgia święta (dolna cerkiew)

1700 - Wieczernia i kolędowanie

8.01 PT (Sobór Najświętszej Bogurodzicy)

900 - Liturgia święta

1700 - Wieczernia i kolędowanie

9.01 SB (Sobota po święcie Narodzenia Chrystusa, św. ap. i pierwszego męczenika Stefana)

800 - Św. Liturgia

1700 - Całonocne czuwanie

10.01 ND (Niedziela po święcie Narodzenia Chrystusa)

800 i 1000 - Św. Liturgie

1700 - Akafist Narodzenia Chrystusa

13.01 ŚR (Zakończenie święta Narodzenia Chrystusa)

800 - Św. Liturgia

1700 - Całonocne czuwanie i molebien

14.01 CZW (Święto Obrzezania Pańskiego, św. Bazylego Wielkiego)

900 - Św. Liturgia i Noworoczny molebien

1700 - Akafist dziękczynny 

15.01 PT (Przedświęcie Objawienia Pańskiego, św. Serafina z Sarowa)

800 - św. Liturgia i poświęcenie chleba

16.01 SB (Sobota przed świętem Objawienia Pańskiego)

800 - Św. Liturgia

1700 - Całonocne czuwanie