Nabożeństwa

Bracia i siotry.

W tym miejscu umieszczamy szczegółowy harmonogram nabożeństw na najbliższy tydzień, który co będzie systematycznie aktualizowany.

 

9.08 ND (św. wlkm. Pantelejmona, św. Hermana z Alaski)

800 i 1000 - Św. Liturgie (pierwsza w górnej cerkwi, druga w dolnej)

1700 - Akafist ku czci św. wlkm. i cudotwórcy Pantelejmona

10.08 PN (Supraskiej Ikony Matki Bożej)

800 - Św. Liturgia

12.08 ŚR

1700 - Akafist do Matki Bożej

13.08 CZW

1700 - Jutrznia z wyniesieniem św. Krzyża

14.08 PT (Początek Postu Uspienskiego, Procesja Czcigodnego i Życiodajnego Krzyża, śww. meczęnników Machabejskich)

800 - Św. Liturgia

15.08 SB (św. pierwszego męczennika i archidiakona Stefana)

800 - Św. Liturgia

1700 - Całonocne czuwanie

16.08 ND

800 i 1000 - Św. Liturgie

1700 - Akafist

 

 

 

 

[Archiwum:]

3.05 ND

800 i 1000 - Św. Liturgie

1700 - Akafist ku czci św. męcz. Gabriela Zabłudowskiego

4.05 PN

800 - Św. Liturgia

5.05 WT

800 - Św. Liturgia

1700 - Całonocne czuwanie przed świętem parafialnym

6.05 ŚR Świętego wlkm. Jerzego Zwycięzcy

800 - Akafist ku czci św. Jerzego i poświęcenie wody

ok. 930 - Powitanie Arcybiskupa Jakuba

1000 - Św. Liturgia

1700 - Akafist ku czci św. Jerzego

7.05 CZW

800 - Św. Liturgia

1700 - Akafist Zmartwychwstania

8.05 PT

800 - Św. Liturgia

9.05 SB

800 - Św. Liturgia

1700 - Całonocne czuwanie

10.05 ND

800 i 1000 - Św. Liturgie

1700 - Akafist Zmartwychwstania

11.05 PN

800 - Św. Liturgia

12.05 WT

800 - Św. Liturgia

13.05 ŚR

800 - Św. Liturgia

1700 - Akafist ku czci św. męczenników wileńskich Antotniego, Jana i Eustachego

14.05 CZW

800 - Św. Liturgia

1700 - Akafist ku czci św. Jerzego

15.05 PT

800 - Św. Liturgia

16.05 SB

800 - Św. Liturgia

1700 - Całonocne czuwanie

17.05 ND

800 i 1000 - Św. Liturgie

1700 - Akafist Zmartwychwstania

20.05 ŚR (Żyrowickiej Ikony Matki Bożej)

800 - Św. Liturgia

1700 - Akafist przed Żyrowickiej Ikoną Matki Bożej

21.05 CZW Św. (Apostoła i Ewangelisty Jana Teologa)

800 - Św. Liturgia

1700 - Akafist ku czci św. Mikołaja

22.05 PT (Św. Mikołaja)

800 - Św. Liturgia

23.05 SB

800 - Św. Liturgia

1700 - Całonocne czuwanie

24.05 ND

730, 830 i 1000 - Św. Liturgie

1700 - Akafist Zmartwychwstania

27.05 ŚR (Zakończenie święta Paschy)

800 - Św. Liturgia

1700 - Całonoczne czuwanie

28.05 CZW  (Wniebowstąpienie Pańskie)

900 - Św. Liturgia

1700 - Akafist Wniebowstąpienia

29.05 PT

800 - Św. Liturgia

30.05 SB

800 - Św. Liturgia

1700 - Całonocne czuwanie

31.05 ND

730, 830 i 1000 - Św. Liturgie

1700 - Akafist przed Poczajowską Ikoną Matki Bożej

3.06 ŚR

800 - Św. Liturgia

1700 - Akafist ku czci św. męczenników wileńskich

4.06 CZW

1700 - Akafist ku czci św. Eufrozyny, księżnej połockiej

5.06 PT (Zakończenie święta Wniebowstąpienia Pańskiego)

800 - Św. Liturgia

1700 - Jutrznia Soboty Rodzicielskiej

6.06 SB (Rodzicielska Sobota - wspomnienie zmarłych)

800 - Św. Liturgia

1700 - Całonocne czuwanie

7.06 ND (Pięćdziesiątnica - Troica)

730, 830 i 1000 - Św. Liturgie

1700 - Molebien i modlitwa za maturzystów

8.06 PN (Dzień Świętego Ducha)

800 - Św. Liturgia

10.06 ŚR

800 - Św. Liturgia

1700 - Akafist do Trójcy Świętej

11.06 CZW

800 - Św. Liturgia

1700 - Akafist ku czci św. Łukasza, arcybiskupa Symferopola

12.06 PT

800 - Św. Liturgia

13.06 SB (Zakończenie święta Pięćdziesiątnicy)

800 - Św. Liturgia

1700 - Całonocne czuwanie

14.06 ND ( I Niedziela po Pięćdziesiątnicy: Wszystkich Świętych)

730, 830 i 1000 - Św. Liturgie

1700 - Molebien i modlitwa za ósmoklasistów

17.06 ŚR

800 - Św. Liturgia

1700 - Akafist ku czci św. męczenników wileńskich Antotniego, Jana i Eustachego

18.06 CZW (Białostockiej Ikony Matki Bożej)

1700 - Akafist do Matki Bożej

19.06 PT

800 - Św. Liturgia

20.06 SB

800 - Św. Liturgia

1700 - Całonocne czuwanie

21.06 ND

730, 830 i 1000 - Św. Liturgie

1700 - Akafist ku czci św. Gabriela Zabłudowskiego i modlitwa z okazji końca roku szkolnego

24.06 ŚR

800 - Św. Liturgia

1700 - Akafist do Matki Bożej "Dostojno jest'"

25.06 CZW (św. Onufrego Wielkiego)

800 - Św. Liturgia

1700 - Akafist ku czci św. Onufrego

26.06 PT

800 - Św. Liturgia

27.06 SB

800 - Św. Liturgia

1700 - Całonocne czuwanie

28.06 ND

730, 830 i 1000 - Św. Liturgie

1700 - Akafist za zmarłych

1.07 ŚR

800 - Św. Liturgia

1700 - Akafist ku czci św. męczenników wileńskich Antotniego, Jana i Eustachego

2.07 CZW

1700 - Akafist ku czci św. Jerzego

3.07 PT

800 - Św. Liturgia

4.07 SB

800 - Św. Liturgia

1700 - Całonocne czuwanie

5.07 ND

800 i 1000 - Św. Liturgie (Uwaga! Zmiana godzin w okresie wakacyjnym, do 30 sierpnia)

1700 - Akafist

6.07 WT

1700 - Całonocne czuwanie

7.07 WT (Narodzenie św. Jana Chrzciciela)

900 - Św. Liturgia

8.07 ŚR

800 - Św. Liturgia

1700 - Akafist przed Tichwinską Ikoną Matki Bożej

9.07 CZW

1700 - Akafist przed ikoną Matki Bożej "Trojeruczica"

10.07 PT

800 - Św. Liturgia

11.07 SB

800 - Św. Liturgia

1700 - Całonocne czuwanie

12.07 ND (Św. app. Piotra i Pawła, św. Paisjusza Hagioryty)

800 i 1000 - Św. Liturgie (bezpośrednio po pierwszej Boskiej Liturgii odbędzie się Małe Poświęcenie Wody, a po drugiej procesja i oświęcenie nowego kiotu ikony św. Paisjusza)

1700 - Akafist ku czci śww. app. Piotra i Pawła

15.07 ŚR

800 - Św. Liturgia

1700 - Akafist przed Turkowicką Ikoną Matki Bożej

16.07 CZW

1700 - Akafist ku czci św. Paisjusza Hagioryty

17.07 PT

800 - Św. Liturgia

18.07 SB

800 - Św. Liturgia

1700 - Całonocne czuwanie

19.07 ND

800 i 1000 - Św. Liturgie

1700 - Akafist przed Poczajowską Ikoną Matki Bożej

22.07 ŚR

1700 - Akafist ku czci śww. Antoniego i Teodozego Pieczerskich

23.07 CZW

1700 - Akafist ku czci św. równej apostołom Olgi

25.07 SB

800 - Św. Liturgia

1700 - Całonocne czuwanie

26.07 ND

800 i 1000 - Św. Liturgie

1700 - Akafist przed Atoską Ikoną Matki Bożej

29.07 ŚR

1700 - Akafist ku czci śww. męczenników wileńskich Antotniego, Jana i Eustachego

30.07 CZW

1700 - Akafist ku czci św. Serafina z Sarowa

1.08 SB (św. Serafina z Sarowa)

800 - Św. Liturgia

1700 - Całonocne czuwanie

2.08 ND (św. proroka Eliasza)

800 i 1000 - Św. Liturgie

1700 - Akafist ku czci św. proroka Eliasza

4.08 WT (św. równej apostołom Marii Magdaleny)

800 - Św. Liturgia

5.08 ŚR (Poczajowskiej Ikony Matki Bożej)

800 - Św. Liturgia

1700 - Akafist przed Poczajowską Ikoną Matki Bożej

6.08 CZW

1700 - Akafist ku czci śww. Joachima i Anny

7.08 PT (Zaśnięcie św. Anny, matki Najświętszej Bogurodzicy)

800 - Św. Liturgia

8.08 SB

800 - Św. Liturgia

1700 - Całonocne czuwanie

9.08 ND (św. wlkm. Pantelejmona, św. Hermana z Alaski)

800 i 1000 - Św. Liturgie (pierwsza w górnej cerkwi, druga w dolnej)

1700 - Akafist