Nabożeństwa

Bracia i siostry.

W tym miejscu umieszczamy szczegółowy harmonogram nabożeństw na najbliższy tydzień, który będzie systematycznie aktualizowany.

 

26.11 ND (św. Jana Chryzostoma, arcybiskupa Konstantynopola)

800 i 1000 - Boskie Liturgie

1700 - Akatyst do Zbawiciela

1800 - Wykład "Objaśnienie Ewangelii wg św. Łukasza. Zwiastowanie Marii i spotkanie ze św. Elżbietą. (Łk 1,26-56)" (Aleh Misko)

 

28.11 WT (Początek postu przed świętem Narodzenia Chrystusa)

 

29.11 ŚR (Św. Ap. i Ewangelisty Mateusza)

800 - Boska Liturgia

1700 - Akatyst ku czci śww. męcz. wileńskich Antoniego, Jana i Eustachego

 

30.11 CZW

1700 - Akatyst ku czci św. wlkm. Jerzego

 

1.12 PT

800 - Boska Liturgia

 

2.12 SB (Ikony Matki Bożej "Pocieszenie w Bólach i Troskach")

800 - Boska Liturgia

1700 - Całonocne czuwanie

 

3.12 ND (Wigilia święta Wprowadzenia Najświętszej Bogurodzicy do Świątyni)

800 i 1000 - Boskie Liturgie

1700 - Całonocne czuwanie

 

4.12 PN (Święto Wprowadzenia Najświętszej Bogurodzicy do Świątyni)

600 i 900 - Boskie Liturgie

 

 

 

Archiwum:

01.06 CZW

1700 - Akatyst ku czci św. wlkm. Jerzego

 

02.06 PT (Zakończenie święta Wniebowstąpienia Pańskiego)

800 - Boska Liturgia

1700 - Jutrznia za zmarłych

 

9.07 ND (Tychwińskiej Ikony Matki Bożej)

800 i 1000 - Boskie Liturgie

1700 - Akatyst przed Tychwińską Ikoną Matki Bożej

 

11.07 WT (Ikony Matki Bożej "Trójręka / Trojeruczica")

1700 - Całonocne czuwanie

 

12.07 ŚR (Świętych Apostołów Piotra i Pawła; Kaspierowskiej Ikony Matki Bożej)

900 - Boska Liturgia

1700 - Akatyst ku czci śww. app. Piotra i Pawła

 

13.07 CZW (Sobór Świętych Dwunastu Apostołów)

1700 - Akatyst ku czci śww. Kosmy i Damiana

 

14.07 PT (św. darmo leczących Kosmy i Damiana)

800 - Boska Liturgia

 

15.07 SB (Turkowickiej Ikony Matki Bożej; Złożenie szaty Matki Bożej w Blachernach)

800 - Boska Liturgia

1700 - Całonocne czuwanie

 

16.07 ND (św. Paisjusza)

800 i 1000 - Boskie Liturgie (po drugiej liturgii festyn Święta Rodzin)

1700 - Akatyst ku czci św. Paisjusza z Atosu

 

19.07 ŚR (Sobór świętych z Radoneża)

800 - Boska Liturgia

1700 - Akatyst przed Turkowicką Ikoną Matki Bożej

 

20.07 CZW (Blachernańskiej Ikony Matki Bożej)

1700 - Akatyst przed Kazańską Ikoną Matki Bożej

 

21.07 PT (Kazańskiej Ikony Matki Bożej)

800 - Boska Liturgia

 

22.07 SB

800 - Boska Liturgia

1700 - Całonocne czuwanie

 

30.07 ND (Wspomnienie św. Ojców Sześciu Soborów Powszechnych; Atoskiej Ikony Matki Bożej; św. Margaryty (Maryny))

800 i 1000 - Boskie Liturgie

 

6.08 ND (śww. Borysa i Gleba; św. Krystyny)

800 i 1000 - Boskie Liturgie

1700 - Akatyst ku czci śww. Joachima i Anny

 

9.08 ŚR (Św. wielkiego męczennika i cudotwórcy Pantelejmona; św. Germana z Alaski)

800 - Boska Liturgia

Akatyst odwołany ze względu na wyjazd duchowieństwa do Supraśla

 

10.08 CZW (Supraskiej Ikony Matki Bożej)

1700 - Akatyst przed Supraską Ikoną Matki Bożej

 

11.08 PT

800 - Boska Liturgia

 

12.08 SB

800 - Boska Liturgia

1700 - Całonocne czuwanie

 

13.08 ND (Przygotowanie do postu przed świętem Zaśnięcia Najświętszej Bogurodzicy; Wigilia wspomnienia Procesji Czcigodnego i Życiodajnego Krzyża)

800 i 1000 - Boskie Liturgie

1700 - Jutrznia i wyniesienie św. Krzyża

 

14.08 PN (Procesja Czcigodnego i Życiodajnego Krzyża; Początek postu przed świętem Zaśnięcia)

800 - Boska Liturgia i oświęcenie wody

 

16.08 ŚR

800 - Boska Liturgia

1700 - Akatyst ku czci śww. męczenników wileńskich

 

17.08 CZW

1700 - Akatyst ku czci św. wlkm. Jerzego i modlitwa za ofiarodawców

 

18.08 PT (Wigilia święta Przemienienia Pańskiego; Iwerskiej Ikony Matki Bożej)

800 - Boska Liturgia

1700 - Całonocne czuwanie

 

19.08 SB (Święto Przemienienia Pańskiego)

900 - Boska Liturgia i oświęcenie owoców

1700 - Całonocne czuwanie

 

20.08 ND

800 i 1000 - Boskie Liturgie

1700 - Akatyst Przemienienia Pańskiego

 

23.08 ŚR

800 - Boska Liturgia (spowiedź od 730)

1700 - Akatyst Przemienienia Pańskiego

 

24.08 CZW

1700 - Akatyst ku czci Najświętszej Bogurodzicy (i spowiedź młodzieży)

 

25.08 PT

800 - Boska Liturgia (spowiedź od 730)

 

26.08 SB (Zakończenie Święta Przemienienia Pańskiego)

800 - Boska Liturgia (spowiedź od 730)

1700 - Całonocne czuwanie

 

27.08 ND (Wigilia święta Zaśnięcia Najświętszej Bogurodzicy; Częstochowskiej Ikony Matki Bożej)

800 i 1000 - Boskie Liturgie

1700 - Całonocne czuwanie, wynos Płaszczenicy i procesja

 

28.08 PN (święto Zaśnięcia Najświętszej Bogurodzicy; Ikony Sofii - Mądrości Bożej (Nowogorodzkiej))

600 i 900 - Boskie Liturgie

 

30.08 ŚR

800 - Boska Liturgia (spowiedź od 730)

1700 - Akatyst Zaśnięcia Matki Bożej

 

31.08 CZW

1700 - Akatyst przed ikoną Matki Bożej "Wychowanie / Wospitanije"

 

1.09 PT (Dońskiej Ikony Matki Bożej)

800 - Boska Liturgia (spowiedź od 730)

 

2.09 SB

800 - Boska Liturgia (spowiedź od 730)

1700 - Całonocne czuwanie

 

3.09 ND

800 i 1000 - Boskie Liturgie

1700 - Molebien na rozpoczęcie roku szkolnego

 

4.09 PN (Gruzińskiej Ikony Matki Bożej)

800 - Molebien na rozpoczęcie roku szkolnego

 

5.09 WT (Zakończenie święta Zaśnięcia Najświętszej Bogurodzicy)

800 - Boska Liturgia

 

6.09 ŚR (św. kapłana męcz. Maksyma Gorlickiego)

800 - Boska Liturgia

1700 - Akatyst ku czci św. Maksyma Gorlickiego

 

7.09 CZW

1700 - Akatyst przed Włodzimierską Ikoną Matki Bożej

 

8.09 PT (Włodzimierskiej Ikony Matki Bożej; śww. męcz. Adriana i Natalii)

800 - Boska Liturgia

 

9.09 SB

800 - Boska Liturgia

1700 - Całonocne czuwanie

 

10.09 ND (św. Hioba Poczajowskiego)

800 i 1000 - Boskie Liturgie

1700 - Całonocne Czuwanie

 

11.09 PN (Ścięcie głowy św. Jana Chrzciciela - dzień postny)

800 - Boska Liturgia i panichida za ofiary wojen

 

13.09 ŚR (Złożeniepasa Najświętszej Bogurodzicy)

800 - Boska Liturgia

1700 - Akatyst ku czci św. Aleksandra Newskiego

 

14.09 CZW (Początek indyktionu - Nowego Roku Cerkiewnego; Augustowskiej Ikony Matki Bożej; Symeona Słupnika)

1700 - Akatyst za zmarłych

 

15.09 PT (Antoniego i Teodozego Pieczerskich)

800 - Boska Liturgia

 

16.09 SB

800 - Boska Liturgia

1700 - Całonocne czuwanie

 

17.09 ND (Ikony Matki Bożej "Krzew gorejący")

800 i 1000 - Boskie Liturgie

1700 - Akatyst ku czci śww. Zachariasza i Elżbiety

 

20.09 ŚR (Wigilia święta Narodzenia Najświętszej Bogurodzicy)

800 - Boska Liturgia

1700 - Całonocne czuwanie

 

21.09 CZW (Święto Narodzenia Najświętszej Bogurodzicy; Ikon Matki Bożej: Poczajowskiej, Chełmskiej, Kodeńskiej, Leśniańskiej, "Znak", Sofii - Mądrości Bożej)

600 i 900 - Boskie Liturgie

1700 - Akatyst ku czci św. młodzieńca Gabriela

 

22.09 PT (Świętych Bogoojców Joachima i Anny; Przeniesie relikwii św. młodzieńca Gabriela z Grodna do Białegostoku; Wspomnienie III Soboru Powszechnego)

800 - Boska Liturgia

 

23.09 SB (Sobota przed świętem Podwyższenia Krzyża Pańskiego)

800 - Boska Liturgia

1700 - Całonocne czuwanie

 

24.09 ND (Niedziela przed świętem Podwyższenia Krzyża Pańskiego; św. Sylwana z Atosu)

800 i 1000 - Boskie Liturgie

1700 - Akatyst przed Ikoną Matki Bożej "Uzdrowicielka / Celitielnica"

 

26.09 WT (Wigilia święta Podwyższenia Krzyża Pańskiego)

1700 - Całonocne czuwanie, wyniesienie św. Krzyża i namaszczeniem olejem z Golgoty

 

27.09 ŚR (Święto Podwyższenia Krzyża Pańskiego)

600 i 900 - Boskie Liturgie

1700 - Akatyst do św. Krzyża

 

28.09 CZW

1700 - Akatyst ku czci śww. męcz. Wiary, Nadziei, Miłości i ich matki Zofii

 

29.09 PT

800 - Boska Liturgia

1700 - Przygotowanie i pierwsza Spowiedź dzieci, które ukończyły 7 lat

 

30.09 SB (Sobota po święcie Podwyższenia Krzyża Pańskiego; śww. męcz. Wiary, Nadziei, Miłości i ich matki Zofii)

800 - Boska Liturgia

1700 - Całonocne czuwanie

 

1.10 ND (Niedziela po święcie Podwyższenia Krzyża Pańskiego)

800 i 1000 - Boskie Liturgie

1700 - Molebien na rozpoczęcie roku akademickiego

 

4.10 ŚR (Zakończenie Święta Podwyższenia Krzyża Pańskiego)

800 - Boska Liturgia

1700 - Akatyst ku czci śww. męcz. wileńskich Antoniego, Jana i Eustachego i modlitwa za chorych

 

5.10 CZW (św. Matrony)

1700 - Akatyst ku czci św. wlkm. Jerzego i modlitwa za ofiarodawców

 

6.10 PT (Poczęcie św. Jana Chrzciciela)

800 - Boska Liturgia

 

7.10 SB

800 - Boska Liturgia

1700 - Całonocne czuwanie

 

8.10 ND (Św. Sergiusza z Radoneża)

800 i 1000 - Boskie Liturgie

1700 - Akatyst ku czci św. ap. Jana Teologa

1800 - Wykład "Współdziałanie Boga, duchownego i wiernych podczas Boskiej Liturgii" (ks. dr hab. Marek Ławreszuk)

 

9.10 PN (Zaśnięcie Apostoła i Ewangelisty Jana Teologa)

800 - Boska Liturgia

 

11.10 ŚR (Antoniego Pieczerskiego)

800 - Boska Liturgia

1700 - Akatyst do Matki Bożej

 

12.10 CZW

1700 - Akatyst Opieki Matki Bożej

 

13.10 PT

800 - Boska Liturgia

ok. 1620 - Uroczysta procesja z nowoprzybyłą Ikoną i relikwiami św. Jerzego

1700 - Całonocne czuwanie

 

14.10 SB (Święto Opieki Matki Bożej; Lubelskiej Ikony Matki Bożej; Romana Melodosa - Hymnografa; św. Ananiasza)

800 - Oświęcenie wody

845 - Powitanie Arcybiskupa Jakuba

900 - Boska Liturgia i uroczysta procesja z wniesiem Ikony i relikwii św. Jerzego do górnej cerkwi

1700 - Całonocne czuwanie

 

15.10 ND

800 i 1000 - Boskie Liturgie

1700 - Akatyst ku czci św. Jerzego

 

18.10 ŚR

800 - Boska Liturgia

1700 - Akatyst ku czci św. ap. Tomasza

 

19.10 CZW (św. ap. Tomasza)

800 - Boska Liturgia

1700 - Akatyst do Bogurodzicy

 

20.10 PT (Krasnostockiej Ikony Matki Bożej)

800 - Boska Liturgia

 

21.10 SB

800 - Boska Liturgia

1700 - Całonocne czuwanie

 

22.10 ND (św. ap. Jakuba Alfeusza; Świętych Ojców VII Soboru Powszechnego)

800 i 1000 - Boskie Liturgie

1700 - Akatyst ku czci św. Paisjusza

1800 - Wykład "Śmierć - koniec, czy początek?" (ihumenia Katarzyna)

 

25.10 ŚR

800 - Boska Liturgia

1700 - Akatyst ku czci św. Mikołaja Wunieńskiego

 

26.10 CZW (Iwerskiej Ikony Matki Bożej)

1700 - Akatyst przed Iwerską Ikoną Matki Bożej

 

27.10 PT

800 - Boska Liturgia

 

28.10 SB (Ikony Matki Bożej "Pomnożycielki Chlebów / Sporitielnicy Chlebow"

800 - Boska Liturgia

1700 - Całonocne czuwanie

 

29.10 ND

800 i 1000 - Boskie Liturgie

1700 - Akatyst za zmarłych

 

1.11 ŚR

800 - Boska Liturgia

1700 - Akatyst ku czci św. ap. Łukasza

 

2.11 CZW

1700 - Akatyst ku czci św. męcz. wileńskich Antoniego, Jana i Eustachego

 

3.11 PT

800 - Boska Liturgia

1700 - Panichida

 

4.11 SB (Sobota św. Dymitra - wspomnienie zmarłych; Kazańskiej Ikony Matki Bożej)

800 - Boska Liturgia i panichida

1700 - Całonocne czuwanie

 

5.11 ND (św. ap. Jakuba, brata Pańskiego)

800 i 1000 - Boskie Liturgie

1700 - Akatyst przed Ikoną Matki Bożej "Wszystkich strapionych radość" / "Wsiech skorbiaszczych radosti"

1800 - Wykład "Objaśnienie Ewangelii wg św. Łukasza. Wprowadzenie do Ewangelii i poczęcie św. Jana Chrzciciela. (Łk 1,1-25)" (Aleh Misko)

5.11 ND (św. ap. Jakuba, brata Pańskiego)

800 i 1000 - Boskie Liturgie

1700 - Akatyst przed Ikoną Matki Bożej "Wszystkich strapionych radość" / "Wsiech skorbiaszczych radosti"

1800 - Wykład "Objaśnienie Ewangelii wg św. Łukasza. Wprowadzenie do Ewangelii i poczęcie św. Jana Chrzciciela. (Łk 1,1-25)" (Aleh Misko)

 

7.11 WT

1500 - Pielgrzymka do Monasteru św. Dymitra w Sakach (zapisy 509 942 604)

 

8.11 ŚR (św. wielkiego męczennika Dymitra z Tesaloniki)

800 - Boska Liturgia

1700 - Akatyst ku czci św. Dymitra

 

9.11 CZW

1700 - Akatyst ku czci św. Hioba z Poczajowa

 

10.11 PT (św. mnicha Hioba Poczajowskiego)

800 - Boska Liturgia

 

11.11 SB

800 - Boska Liturgia

1700 - Całonocne czuwanie

 

12.11 ND

800 i 1000 - Boskie Liturgie

1700 - Akatyst ku czci śww. Kosmy i Damiana

 

15.11 ŚR

800 - Boska Liturgia

1700 - Akatyst ku czci św. Paisjusza Hagioryty

 

16.11 CZW (św. wlkm. Jerzego - rocznica śmierci)

1700 - Akatyst ku czci św. wlkm. Jerzego

 

17.11 PT

800 - Boska Liturgia

 

18.11 SB

800 - Boska Liturgia

1700 - Całonocne czuwanie

 

19.11 ND

800 i 1000 - Boskie Liturgie

1700 - Akatyst ku czci św. wlkm. Jerzego

1800 - Wykład "Apoftegmaty (krótkie pouczenia) Ojców ascetów" (o. Andrzej Kuźma)

 

20.11 PN (33 męcz. z Militeny)

1700 - Całonocne czuwanie

 

21.11 WT (Sobór Arcystratega Michała i Wszystkich św. Mocy Niebios)

800 - Boska Liturgia

 

22.11 ŚR (Ikony Matki Bożej "Szybko Spełniającej Prośby / Skoroposłusznicy")

800 - Boska Liturgia

1700 - Akatyst przed ikoną Matki Bożej "Szybko Spełniającej Prośby"

 

23.11 CZW

1700 - Akatyst ku czci św. wlkm. Jerzego

 

24.11 PT

800 - Boska Liturgia

 

25.11 SB (Ikony Matki Bożej "Litościwej (Miłościwej)")

800 - Boska Liturgia

1700 - Całonocne czuwanie

 

26.11 ND (św. Jana Chryzostoma, arcybiskupa Konstantynopola)

800 i 1000 - Boskie Liturgie

1700 - Akatyst do Zbawiciela

1800 - Wykład "Objaśnienie Ewangelii wg św. Łukasza. Zwiastowanie Marii i spotkanie ze św. Elżbietą. (Łk 1,26-56)" (Aleh Misko)