Nabożeństwa

Bracia i siostry.

W tym miejscu umieszczamy szczegółowy harmonogram nabożeństw na najbliższy tydzień, który będzie systematycznie aktualizowany.

4.04 ND (III Niedziela Wielkiego Postu: Św. Krzyża)

730, 830 i 1000 - Św. Liturgie (św. Bazylego Wielkiego)

1700 - Akafist do Krzyża Świętego

6.04 WT

1700 - Całonocne Czuwanie

7.04 ŚR (Zwiastowanie Najświętszej Bogurodzicy)

900 - Św. Liturgia (Jana Chryzostoma)

1700 - Akafist do Bogurodzicy

8.04 CZW (Zakończenie Święta Zwiastowania Najświętszej Bogurodzicy, Sobór św. Archanioła Gabriela)

1700 - Akafist

9.04 PT

700 - Czasy, Wieczernia i Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów

1700 - Akafist Cierpień Jezusa

10.04 SB (Wspomnienie zmarłych)

800 - Liturgia Św. (Jana Chryzostoma)

1700 - Całonocne czuwanie

11.04 ND (IV Niedziela Wielkiego Postu: Św. Jana Klimaka)

730, 830 i 1000 - Św. Liturgie (św. Bazylego Wielkiego)

1700 - Wieczernia i Pasja

 

 

Archiwum:

28.02 ND (Niedziela o Synu Marnotrawnym)

800 i 1000 - Św. Liturgie

1700 - Akafist do Bogurodzicy

03.03 ŚR

800 - Liturgia Św.

1700 - Akafist ku czci śww. męcz. wileńskich Antoniego, Jana i Eustachego

04.03 CZW

1700 - Akafist ku czi św. wlkm. Jerzego

05.03 PT

800 - Liturgia Św.

1700 - Jutrznia przed Sobotą Rodzicielską (Zaupokojna Utrenia)

06.03 SB (Sobota Rodzicielska, wspomnienie zmarłych)

800 - Liturgia Św. i panichida

1700 - Całonocne czuwanie

07.03 ND (Niedziela o Sądzie Ostatecznym)

800 i 1000 - Św. Liturgie

1700 - Akafist ku czci św. Matrony

09.03 WT (Pierwsze i drugie odnalezienie Głowy św. Jana Chrzciciela)

800 - Liturgia Św.

10.03 ŚR

Świętej Liturgii nie sprawuje się!

1700 - Akafist do Bogurodzicy

11.03 CZW

1700 - Akafist do Zbawiciela

12.03 PT

Świętej Liturgii nie sprawuje się!

13.03 SB (Świętych Ojców poprzez post i wysiłek zbawiających się, Sobota seropustna)

800 - Liturgia Św.

1700 - Całonocne czuwanie

14.03 ND (Niedziela Przebaczania Win)

800 i 1000 - Św. Liturgie (bezpośrednio po Liturgii czyn wybaczania).

15.03 PN (Początek Wielkiego Postu)

700 - Czasy i wieczernia

1700 - Powieczerze i Kanon św. Andrzeja z Krety

16.03 WT

700 - Czasy i wieczernia

1700 - Powieczerze i Kanon św. Andrzeja z Krety

17.03 ŚR

700 - Czasy

800 - Wieczernia i Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów

1700 - Powieczerze i Kanon św. Andrzeja z Krety

18.03 CZW

700 - Czasy i wieczernia

1700 - Powieczerze i Kanon św. Andrzeja z Krety

19.03 PT

700 - Czasy

800 - Wieczernia i Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów i poświęcenie koliwa

1700 - Akafist Cierpień Jezusa

20.03 SB (Wspomnienie Cudu św. Teodora Tyrona)

800 - Liturgia Św. (Jana Chryzostoma)

1700 - Całonocne czuwanie

21.03 ND (I Niedziela Wielkiego Postu: Triumf Ortodoksji)

730 i 1000 - Św. Liturgie (św. Bazylego Wielkiego)

1700 - Wieczernia i Pasja

22.03 PN (II tydzień Wielkiego Postu, Świętych 40 męczenników z Sebasty)

700 - Czasy

800 - Wieczernia i Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów

24.03 ŚR

700 - Czasy

800 - Wieczernia i Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów

1600 - Wieczernia i Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów

25.03 CZW

1700 - Akafist odwołany ! (rekolekcje duchowieństwa w Kożanach)

26.03 PT

700 - Czasy

800 - Wieczernia i Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów

1700 - Akafist Cierpień Jezusa

27.03 SB (Wspomnienie zmarłych)

800 - Liturgia Św. (Jana Chryzostoma)

1700 - Całonocne czuwanie

28.03 ND (II Niedziela Wielkiego Postu: Św. Grzegorza Palamasa)

730 i 1000 - Św. Liturgie (św. Bazylego Wielkiego)

1700 - Wieczernia i Pasja

31.03 ŚR

700 - Czasy

800 - Wieczernia i Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów

1600 - Wieczernia i Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów

01.04 CZW

1700 - Akafist

02.04 PT

700 - Czasy

800 - Wieczernia i Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów

1700 - Akafist Cierpień Jezusa

3.04 SB (Wspomnienie zmarłych)

800 - Liturgia Św. (Jana Chryzostoma)

1700 - Całonocne czuwanie

4.04 ND (III Niedziela Wielkiego Postu: Św. Krzyża)

730, 830 i 1000 - Św. Liturgie (św. Bazylego Wielkiego)

1700 - Wieczernia i Pasja