Nabożeństwa

Bracia i siotry.

W tym miejscu umieszczamy szczegółowy harmonogram nabożeństw na najbliższy tydzień, który co będzie systematycznie aktualizowany.

 

18.10 ND

800 i 1000 - Św. Liturgie

1700 - Akafist ku czci św. ap. Tomasza

21.10 ŚR

1700 - Akafist ku czci śww. męcz. wileńskich Antoniego, Jana i Eustachego

22.10 CZW

1700 - Akafist ku czci św. wlkm. Jerzego i modlitwa za ofiarodawców

24.10 SB

800 - Św. Liturgia

1700 - Całonocne czuwanie

25.10 ND

800 i 1000 - Św. Liturgie

1700 - Akafist

 

 

 

 

[Archiwum:]

1.07 ŚR

800 - Św. Liturgia

1700 - Akafist ku czci św. męczenników wileńskich Antotniego, Jana i Eustachego

2.07 CZW

1700 - Akafist ku czci św. Jerzego

3.07 PT

800 - Św. Liturgia

4.07 SB

800 - Św. Liturgia

1700 - Całonocne czuwanie

5.07 ND

800 i 1000 - Św. Liturgie (Uwaga! Zmiana godzin w okresie wakacyjnym, do 30 sierpnia)

1700 - Akafist

6.07 WT

1700 - Całonocne czuwanie

7.07 WT (Narodzenie św. Jana Chrzciciela)

900 - Św. Liturgia

8.07 ŚR

800 - Św. Liturgia

1700 - Akafist przed Tichwinską Ikoną Matki Bożej

9.07 CZW

1700 - Akafist przed ikoną Matki Bożej "Trojeruczica"

10.07 PT

800 - Św. Liturgia

11.07 SB

800 - Św. Liturgia

1700 - Całonocne czuwanie

12.07 ND (Św. app. Piotra i Pawła, św. Paisjusza Hagioryty)

800 i 1000 - Św. Liturgie (bezpośrednio po pierwszej Boskiej Liturgii odbędzie się Małe Poświęcenie Wody, a po drugiej procesja i oświęcenie nowego kiotu ikony św. Paisjusza)

1700 - Akafist ku czci śww. app. Piotra i Pawła

15.07 ŚR

800 - Św. Liturgia

1700 - Akafist przed Turkowicką Ikoną Matki Bożej

16.07 CZW

1700 - Akafist ku czci św. Paisjusza Hagioryty

17.07 PT

800 - Św. Liturgia

18.07 SB

800 - Św. Liturgia

1700 - Całonocne czuwanie

19.07 ND

800 i 1000 - Św. Liturgie

1700 - Akafist przed Poczajowską Ikoną Matki Bożej

22.07 ŚR

1700 - Akafist ku czci śww. Antoniego i Teodozego Pieczerskich

23.07 CZW

1700 - Akafist ku czci św. równej apostołom Olgi

25.07 SB

800 - Św. Liturgia

1700 - Całonocne czuwanie

26.07 ND

800 i 1000 - Św. Liturgie

1700 - Akafist przed Atoską Ikoną Matki Bożej

29.07 ŚR

1700 - Akafist ku czci śww. męczenników wileńskich Antotniego, Jana i Eustachego

30.07 CZW

1700 - Akafist ku czci św. Serafina z Sarowa

1.08 SB (św. Serafina z Sarowa)

800 - Św. Liturgia

1700 - Całonocne czuwanie

2.08 ND (św. proroka Eliasza)

800 i 1000 - Św. Liturgie

1700 - Akafist ku czci św. proroka Eliasza

4.08 WT (św. równej apostołom Marii Magdaleny)

800 - Św. Liturgia

5.08 ŚR (Poczajowskiej Ikony Matki Bożej)

800 - Św. Liturgia

1700 - Akafist przed Poczajowską Ikoną Matki Bożej

6.08 CZW

1700 - Akafist ku czci śww. Joachima i Anny

7.08 PT (Zaśnięcie św. Anny, matki Najświętszej Bogurodzicy)

800 - Św. Liturgia

8.08 SB

800 - Św. Liturgia

1700 - Całonocne czuwanie

9.08 ND (św. wlkm. Pantelejmona, św. Hermana z Alaski)

800 i 1000 - Św. Liturgie (pierwsza w górnej cerkwi, druga w dolnej)

1700 - Akafist ku czci św. wlkm. i cudotwórcy Pantelejmona

10.08 PN (Supraskiej Ikony Matki Bożej)

800 - Św. Liturgia

12.08 ŚR

1700 - Akafist do Matki Bożej

13.08 CZW

1700 - Jutrznia z wyniesieniem św. Krzyża

14.08 PT (Początek Postu Uspienskiego, Procesja Czcigodnego i Życiodajnego Krzyża, śww. meczęnników Machabejskich)

800 - Św. Liturgia

15.08 SB (św. pierwszego męczennika i archidiakona Stefana)

800 - Św. Liturgia

1700 - Całonocne czuwanie

16.08 ND

800 i 1000 - Św. Liturgie

1700 - Akafist przed Iwierską Ikoną Matki Bożej

18.08 WT

1700 - Całonocne czuwanie (pierwsze święcenie owoców - górna cerkiew)

19.08 ŚR (Przemienienie Pańskie)

900 - Św. Liturgia i  święcenie owoców

1700 - Akafist Przemienieniu Pańskiemu

20.08 CZW

1700 - Akafist ku czci Matki Bożej

22.08 SB

800 - Św. Liturgia

1700 - Całonocne czuwanie

23.08 ND

800 i 1000 - Św. Liturgie

1700 - Akafist ku czci św. Nektariusza

26.08 ŚR (Zakończenie święta Przemienienia Pańskiego)

800 - Św. Liturgia

1700 - Akafist przed Ikoną Matki Bożej "Siemistrelnaja"

27.08 CZW

800 - Św. Liturgia

1700 - Całonocne czuwanie święta Zaśnięcia Bogurodzicy z czynem pogrzebu

28.08 PT (Zaśnięcie Najświętszej Bogurodzicy)

900 - Św. Liturgia

1700 - Akafist Zaśnięcia Najświętszej Bogurodzicy

29.08 SB

800 - Św. Liturgia

1700 - Całonocne czuwanie

30.08 ND

800 i 1000 - Św. Liturgie

1700 - Molebien przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego

31.08 PN

800 - Św. Liturgia

1.09 WT

830 - Molebien przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego

2.09 ŚR

1700 - Akafist przed Ikoną Matki Bożej "Wsiecaryca"

3.09 CZW

1700 - Akafist Zaśnięcia Matki Bożej

5.09 SB (Zakończenie święta Zaśnięcia Najświętszej Bogurodzicy)

800 - Św. Liturgia

1700 - Całonocne czuwanie

6.09 ND (św. męcz. Maksyma Gorlickiego)

800 i 1000 - Św. Liturgie

1700 - Akafist ku czci św. Maksyma Gorlickiego

9.09 ŚR

1700 - Akafist ku czci św. Hioba Poczajowskiego

10.09 CZW

1700 - Całonocne czuwanie

11.09 PT (Ścięcie głowy św. Jana Chrzciciela)

800 - Św. Liturgia i modlitwa za tragicznie zmarłych

12.09 SB (Przeniesienie relikwii św. księcia Aleksandra Newskiego)

800 - Św. Liturgia

1700 - Całonocne czuwanie

13.09 ND (Złożenie pasa Najświętszej Bogurodzicy)

800 i 1000 - Św. Liturgie

1700 - Akafist przed Augustowską Ikoną Matki Bożej

14.09 PN (Początek Indyktionu - Nowego Roku Cerkiewnego, Augustowskiej Ikony Matki Bożej)

800 - Św. Liturgia

16.09 ŚR

1700 - Akafist ku czci śww. męczenników wileńskich

17.09 CZW

1700 - Akafist przed Ikoną Matki Bożej "Gorejący krzew"

18.09 PT (św. proroka Zachariasza i św. Elżbiety - rodziców św. Jana Chrzciciela, św. męcz. Atanazego Brzeskiego)

800 - Św. Liturgia

19.09 SB (Wspomnienie cudu Archanioła Michała w Chonach)

800 - Św. Liturgia

1700 - Całonocne czuwanie

20.09 ND (Niedziela przed świętem Podwyższenia Krzyża Pańskiego, wigilia święta Narodzenia Najświętszej Bogurodzicy)

800 i 1000 - Św. Liturgie

1700 - Całonocne czuwanie

21.09 PN (Narodzenia Najświętszej Bogurodzicy)

900 - Św. Liturgia

22.09 WT (śww. Bogoojców Joachima i Anny, Przeniesienie relikwii św. młodzieńca Gabriela)

800 - Św. Liturgia

23.09 ŚR

1700 - Akafist ku czci św. męcz. mł. Gabriela i modlitwa za młodzież

24.09 CZW

1700 - Akafist Narodzenia Najświętszej Bogurodzicy

25.09 PT (Zakończenie święta Narodzenia Najświętszej Bogurodzicy)

800 - Św. Liturgia

1800 - Spotkanie organizacyjne Bractwa Młodzieży Prawosławnej przy naszej parafii

26.09 SB (Sobota przed świętem Podwyższenia Krzyża Pańskiego i wigilia tego święta.)

800 - Św. Liturgia

1700 - Całonocne czuwanie

27.09 ND (Podwyższenia Krzyża Pańskiego)

800 i 1000 - Św. Liturgie

1700 - Akafist do św. Krzyża

30.09 ŚR (św. męcz. Zofii i jej trzech córek Wiary, Nadziei i Miłości)

800 - Św. Liturgia

1700 - Akafist ku czci św. męcz. mł. Gabriela i modlitwa za młodzież

24.09 CZW

1700 - Akafist ku czci św. Paisjusza

3.10 SB (Sobota po święcie Podwyższenia Krzyża Pańskiego)

800 - Św. Liturgia

1700 - Całonocne czuwanie

4.10 ND (Niedziela po święcie Podwyższenia Krzyża Pańskiego i zakończenie tego  święta)

800 i 1000 - Św. Liturgie

1700 - Akafist i panichida za zmarłych

7.10 ŚR

1700 - Akafist ku czci śww. męcz. wileńskich Antoniego, Jana i Eustachego

8.10 CZW

1700 - Akafist ku czci św. Apostoła i Ewangelisty Jana Teologa

9.10 PT (Zaśnięcie św. Apostoła i Ewangelisty Jana Teologa)

800 - Św. Liturgia

10.10 SB

800 - Św. Liturgia

1700 - Całonocne czuwanie

11.10 ND

800 i 1000 - Św. Liturgie

1700 - Akafist Opieki Matki Bożej

13.10 WT

1700 - Całonocne czuwanie

14.10 ŚR (Święto parafialne - Opieki Najświętszej Bogurodzicy)

900 - Molebień i małe oświęcenie wody

1000 - Św. Liturgia

1700 - Akafist Opieki Matki Bożej

15.10 CZW

1700 - Akafist ku czci św. wlkm. Jerzego i modlitwa za ofiarodawców

17.10 SB

800 - Św. Liturgia

1700 - Całonocne czuwanie

18.10 ND

800 i 1000 - Św. Liturgie

1700 - Akafist