Nabożeństwa

Bracia i siostry.

W tym miejscu umieszczamy szczegółowy harmonogram nabożeństw na najbliższy tydzień, który będzie systematycznie aktualizowany.

 

24.09 ND (Niedziela przed świętem Podwyższenia Krzyża Pańskiego; św. Sylwana z Atosu)

800 i 1000 - Boskie Liturgie

1700 - Akatyst przed Ikoną Matki Bożej "Uzdrowicielka / Celitielnica"

 

26.09 WT (Wigilia święta Podwyższenia Krzyża Pańskiego)

1700 - Całonocne czuwanie, wyniesienie św. Krzyża i namaszczeniem olejem z Golgoty

 

27.09 ŚR (Święto Podwyższenia Krzyża Pańskiego)

600 i 900 - Boskie Liturgie

1700 - Akatyst do św. Krzyża

 

28.09 CZW

1700 - Akatyst ku czci śww. męcz. Wiary, Nadziei, Miłości i ich matki Zofii

 

29.09 PT

800 - Boska Liturgia

1700 - Przygotowanie i pierwsza Spowiedź dzieci, które ukończyły 7 lat

 

30.09 SB (Sobota po święcie Podwyższenia Krzyża Pańskiego; śww. męcz. Wiary, Nadziei, Miłości i ich matki Zofii)

800 - Boska Liturgia

1700 - Całonocne czuwanie

 

1.10 ND (Niedziela po święcie Podwyższenia Krzyża Pańskiego)

800 i 1000 - Boskie Liturgie

1700 - Molebien na rozpoczęcie roku akademickiego

 

 

 

 

 

Archiwum:

01.06 CZW

1700 - Akatyst ku czci św. wlkm. Jerzego

 

02.06 PT (Zakończenie święta Wniebowstąpienia Pańskiego)

800 - Boska Liturgia

1700 - Jutrznia za zmarłych

 

9.07 ND (Tychwińskiej Ikony Matki Bożej)

800 i 1000 - Boskie Liturgie

1700 - Akatyst przed Tychwińską Ikoną Matki Bożej

 

11.07 WT (Ikony Matki Bożej "Trójręka / Trojeruczica")

1700 - Całonocne czuwanie

 

12.07 ŚR (Świętych Apostołów Piotra i Pawła; Kaspierowskiej Ikony Matki Bożej)

900 - Boska Liturgia

1700 - Akatyst ku czci śww. app. Piotra i Pawła

 

13.07 CZW (Sobór Świętych Dwunastu Apostołów)

1700 - Akatyst ku czci śww. Kosmy i Damiana

 

14.07 PT (św. darmo leczących Kosmy i Damiana)

800 - Boska Liturgia

 

15.07 SB (Turkowickiej Ikony Matki Bożej; Złożenie szaty Matki Bożej w Blachernach)

800 - Boska Liturgia

1700 - Całonocne czuwanie

 

16.07 ND (św. Paisjusza)

800 i 1000 - Boskie Liturgie (po drugiej liturgii festyn Święta Rodzin)

1700 - Akatyst ku czci św. Paisjusza z Atosu

 

19.07 ŚR (Sobór świętych z Radoneża)

800 - Boska Liturgia

1700 - Akatyst przed Turkowicką Ikoną Matki Bożej

 

20.07 CZW (Blachernańskiej Ikony Matki Bożej)

1700 - Akatyst przed Kazańską Ikoną Matki Bożej

 

21.07 PT (Kazańskiej Ikony Matki Bożej)

800 - Boska Liturgia

 

22.07 SB

800 - Boska Liturgia

1700 - Całonocne czuwanie

 

30.07 ND (Wspomnienie św. Ojców Sześciu Soborów Powszechnych; Atoskiej Ikony Matki Bożej; św. Margaryty (Maryny))

800 i 1000 - Boskie Liturgie

 

6.08 ND (śww. Borysa i Gleba; św. Krystyny)

800 i 1000 - Boskie Liturgie

1700 - Akatyst ku czci śww. Joachima i Anny

 

9.08 ŚR (Św. wielkiego męczennika i cudotwórcy Pantelejmona; św. Germana z Alaski)

800 - Boska Liturgia

Akatyst odwołany ze względu na wyjazd duchowieństwa do Supraśla

 

10.08 CZW (Supraskiej Ikony Matki Bożej)

1700 - Akatyst przed Supraską Ikoną Matki Bożej

 

11.08 PT

800 - Boska Liturgia

 

12.08 SB

800 - Boska Liturgia

1700 - Całonocne czuwanie

 

13.08 ND (Przygotowanie do postu przed świętem Zaśnięcia Najświętszej Bogurodzicy; Wigilia wspomnienia Procesji Czcigodnego i Życiodajnego Krzyża)

800 i 1000 - Boskie Liturgie

1700 - Jutrznia i wyniesienie św. Krzyża

 

14.08 PN (Procesja Czcigodnego i Życiodajnego Krzyża; Początek postu przed świętem Zaśnięcia)

800 - Boska Liturgia i oświęcenie wody

 

16.08 ŚR

800 - Boska Liturgia

1700 - Akatyst ku czci śww. męczenników wileńskich

 

17.08 CZW

1700 - Akatyst ku czci św. wlkm. Jerzego i modlitwa za ofiarodawców

 

18.08 PT (Wigilia święta Przemienienia Pańskiego; Iwerskiej Ikony Matki Bożej)

800 - Boska Liturgia

1700 - Całonocne czuwanie

 

19.08 SB (Święto Przemienienia Pańskiego)

900 - Boska Liturgia i oświęcenie owoców

1700 - Całonocne czuwanie

 

20.08 ND

800 i 1000 - Boskie Liturgie

1700 - Akatyst Przemienienia Pańskiego

 

23.08 ŚR

800 - Boska Liturgia (spowiedź od 730)

1700 - Akatyst Przemienienia Pańskiego

 

24.08 CZW

1700 - Akatyst ku czci Najświętszej Bogurodzicy (i spowiedź młodzieży)

 

25.08 PT

800 - Boska Liturgia (spowiedź od 730)

 

26.08 SB (Zakończenie Święta Przemienienia Pańskiego)

800 - Boska Liturgia (spowiedź od 730)

1700 - Całonocne czuwanie

 

27.08 ND (Wigilia święta Zaśnięcia Najświętszej Bogurodzicy; Częstochowskiej Ikony Matki Bożej)

800 i 1000 - Boskie Liturgie

1700 - Całonocne czuwanie, wynos Płaszczenicy i procesja

 

28.08 PN (święto Zaśnięcia Najświętszej Bogurodzicy; Ikony Sofii - Mądrości Bożej (Nowogorodzkiej))

600 i 900 - Boskie Liturgie

 

30.08 ŚR

800 - Boska Liturgia (spowiedź od 730)

1700 - Akatyst Zaśnięcia Matki Bożej

 

31.08 CZW

1700 - Akatyst przed ikoną Matki Bożej "Wychowanie / Wospitanije"

 

1.09 PT (Dońskiej Ikony Matki Bożej)

800 - Boska Liturgia (spowiedź od 730)

 

2.09 SB

800 - Boska Liturgia (spowiedź od 730)

1700 - Całonocne czuwanie

 

3.09 ND

800 i 1000 - Boskie Liturgie

1700 - Molebien na rozpoczęcie roku szkolnego

 

4.09 PN (Gruzińskiej Ikony Matki Bożej)

800 - Molebien na rozpoczęcie roku szkolnego

 

5.09 WT (Zakończenie święta Zaśnięcia Najświętszej Bogurodzicy)

800 - Boska Liturgia

 

6.09 ŚR (św. kapłana męcz. Maksyma Gorlickiego)

800 - Boska Liturgia

1700 - Akatyst ku czci św. Maksyma Gorlickiego

 

7.09 CZW

1700 - Akatyst przed Włodzimierską Ikoną Matki Bożej

 

8.09 PT (Włodzimierskiej Ikony Matki Bożej; śww. męcz. Adriana i Natalii)

800 - Boska Liturgia

 

9.09 SB

800 - Boska Liturgia

1700 - Całonocne czuwanie

 

10.09 ND (św. Hioba Poczajowskiego)

800 i 1000 - Boskie Liturgie

1700 - Całonocne Czuwanie

 

11.09 PN (Ścięcie głowy św. Jana Chrzciciela - dzień postny)

800 - Boska Liturgia i panichida za ofiary wojen

 

13.09 ŚR (Złożeniepasa Najświętszej Bogurodzicy)

800 - Boska Liturgia

1700 - Akatyst ku czci św. Aleksandra Newskiego

 

14.09 CZW (Początek indyktionu - Nowego Roku Cerkiewnego; Augustowskiej Ikony Matki Bożej; Symeona Słupnika)

1700 - Akatyst za zmarłych

 

15.09 PT (Antoniego i Teodozego Pieczerskich)

800 - Boska Liturgia

 

16.09 SB

800 - Boska Liturgia

1700 - Całonocne czuwanie

 

17.09 ND (Ikony Matki Bożej "Krzew gorejący")

800 i 1000 - Boskie Liturgie

1700 - Akatyst ku czci śww. Zachariasza i Elżbiety

 

20.09 ŚR (Wigilia święta Narodzenia Najświętszej Bogurodzicy)

800 - Boska Liturgia

1700 - Całonocne czuwanie

 

21.09 CZW (Święto Narodzenia Najświętszej Bogurodzicy; Ikon Matki Bożej: Poczajowskiej, Chełmskiej, Kodeńskiej, Leśniańskiej, "Znak", Sofii - Mądrości Bożej)

600 i 900 - Boskie Liturgie

1700 - Akatyst ku czci św. młodzieńca Gabriela

 

22.09 PT (Świętych Bogoojców Joachima i Anny; Przeniesie relikwii św. młodzieńca Gabriela z Grodna do Białegostoku; Wspomnienie III Soboru Powszechnego)

800 - Boska Liturgia

 

23.09 SB (Sobota przed świętem Podwyższenia Krzyża Pańskiego)

800 - Boska Liturgia

1700 - Całonocne czuwanie

 

24.09 ND (Niedziela przed świętem Podwyższenia Krzyża Pańskiego; św. Sylwana z Atosu)

800 i 1000 - Boskie Liturgie

1700 - Akatyst przed Ikoną Matki Bożej "Uzdrowicielka / Celitielnica"