Nabożeństwa

Bracia i siostry.

W tym miejscu umieszczamy szczegółowy harmonogram nabożeństw na najbliższy tydzień, który będzie systematycznie aktualizowany.

1.08 ND (Wspomnienie świętych Ojców Sześciu Soborów Powszechnych, Znalezienie relikwii św. Serafina z Sarowa)

800 i 1000 - Św. Liturgie

1700 - Akatyst ku czci św. proroka Eliasza

 

2.08 PN (św. proroka Eliasza)

800 - Św. Liturgia

 

4.08 ŚR (św. rówej apostołom Marii Magdaleny)

800 - Św. Liturgia

1700 - Akatyst ku czci św. Marii Magdaleny

 

5.08 CZ (Poczajowskiej Ikony Matki Bożej, Ikony "Wszystkich Strapionych Radość")

1700 - Akatyst przed Poczajowską Ikoną Matki Bożej

 

6.08 PT

800 - Św. Liturgia

 

7.08 SB (Zaśnięcie św. Anny, Matki Najświętszej Bogurodzicy)

800 - Św. Liturgia

1700 - Całonocne Czuwanie

 

8.08 ND

800 i 1000 - Św. Liturgie

1700 - Akatyst ku czci św. Pantelejmona

 

 

 

Archiwum:

02.05 ND (Zmartwychwstanie Pana Naszego Jezusa Chrystusa - Pascha)

0000 - Paschalna Procesja, Jutrznia i Liturgia (św. Jana Chryzostoma)

1400 - Wieczernia, procesja i dzielenie się pisankami

03.05 PN (Paschalny Poniedziałek, św. męcz. Gabriela)

800 - Jutrznia i Św. Liturgia

1700 - Wieczernia i molebien dla maturzystów

04.05 WT (Paschalny Wtorek)

830 - Czasy i Św. Liturgia

05.05 ŚR (Paschalna Środa)

830 - Czasy i Św. Liturgia

1700 - Całonocne Czuwanie

06.05 CZ (Paschalny Czwartek - św. wlkm. Jerzego - Święto Parafialne)

700 - Liturgia w ołtarzu św. męcz. Anatola

830 - Poświęcenie wody

930 - Powitanie J.E. ks. Arcybiskupa

1000 - Święta Liturgia i procesja

07.05 PT (Paschalny Piątek)

830 - Czasy i Św. Liturgia

08.05 SB (Paschalna Sobota)

830 - Czasy i Św. Liturgia

1700 - Całonocne Czuwanie

09.05 ND (Niedziela ap. Tomasza)

800 i 1000 - Św. Liturgie

1700 - Akatyst Zmartwychwstania

12.05 ŚR

800 - Św. Liturgia

1700 - Akatyst Opieki Matki Bożej (Pokrowu)

13.05 CZ (Św. Apostoła Jakuba Zebedeusza)

1700 - Akatyst ku czci św. wlkm. Jerzego

14.05 PT (Ikony Matki Bożej "Nieoczekiwana Radość"/"Nieczajannaja Radost' ")

800 - Św. Liturgia

15.05 SB

830 - Czasy i Św. Liturgia

1700 - Całonocne Czuwanie

16.05 ND (III Niedziela po Wielkanocy: Świętych Niewiast Niosących Wonności/Swiatych Żen Mironosic)

800 i 1000 - Św. Liturgie i modlitwa za Bratczyce

1700 - Akatyst Zmartwychwstania

 

19.05 ŚR

800 - Św. Liturgia

1700 - Akatyst przed Żyrowicką Ikoną Matki Bożej

 

20.05 CZ (Wspomnienie pojawienia się na niebie w Jerozolimie Krzyża Pańskiego w 351 roku, Żyrowickiej Ikony Matki Bożej)

1700 - Akatyst ku czci św. apostoła Jana Teologa

 

21.05 PT (Św. Apostoła i Ewangelisty Jana Teologa)

800 - Św. Liturgia

1700 - Akatyst ku czci św. Mikołaja Cudotwórcy

 

22.05 SB (Przeniesienie relikwii św. Mikołaja z Miry Licyjskiej do Bari)

800 - Czasy i Św. Liturgia

1700 - Całonocne Czuwanie

 

23.05 ND (IV Niedziela po Wielkanocy: O Paralityku)

800 i 1000 - Św. Liturgie

1700 - Akatyst ku czci św. mł. Gabriela Zabłudowskiego i molebien za ósmoklasistów

 

26.05 ŚR (Połowa okresu Pięćdziesiątnicy)

800 - Św. Liturgia

1700 - Akatyst do Matki Bożej

 

27.05 CZ

1700 - Akatyst ku czci św. Nektariusza

 

28.05 PT

800 - Św. Liturgia

 

29.05 SB

800 - Czasy i Św. Liturgia

1700 - Całonocne Czuwanie

 

30.05 ND (V Niedziela po Wielkanocy: O Samarytance)

800 i 1000 - Św. Liturgie

1700 - Akatyst Zmartwychwstania

 

2.06 ŚR (Zakończenie święta Połowy Okresu Pięćdziesiątnicy)

800 - Św. Liturgia

1700 - Akatyst przed Włodzimierską Ikoną Matki Bożej

 

3.06 CZ (śww. równych apostołom cesarza Konstantyna i jego matki cesarzowej Heleny, Włodzimierskiej Ikony Matki Bożej)

1700 - Akatyst ku czci św. Eufrozyny Połockiej

 

4.06 PT (Wspomnienie II Soboru Powszechnego)

800 - Św. Liturgia

 

5.06 SB

800 - Św. Liturgia

1700 - Całonocne Czuwanie

 

6.06 ND (VI Niedziela po Wielkanocy: O Ślepcu, Śww. męcz. Chełmiskich i Podlaskich)

800 i 1000 - Św. Liturgie

1700 - Akatyst ku czci śww. męcz. Chełmskich i Podlaskich

 

9.06 ŚR (Zakończenie święta Paschy)

800 - Św. Liturgia

1700 - Całonocne czuwanie

 

10.06 CZ (Wniebowstąpienie Pańskie)

900 - Św. Liturgia

1700 - Akatyst Wniebowstąpieniu

 

11.06 PT (Wspomnienie I Soboru Powszechnego, Ikony Matki Bożej "Wstawienniczka grzesznych"/"Sporucznica gresznych", św. Łukasza z Symferopola)

800 - Św. Liturgia i molebien za chorych

 

12.06 SB

800 - Św. Liturgia

1700 - Całonocne Czuwanie

 

13.06 ND (VII Niedziela po Wielkanocy: Świętych Ojców I Soboru Powszechnego)

800 i 1000 - Św. Liturgie

1700 - Akatyst ku czci Matki Bożej

 

16.06 ŚR

800 - Św. Liturgia

1700 - Akatyst ku czci śww. męczenników wileńskich Antoniego, Jana i Eustachego

 

17.06 CZ

1700 - Akatyst ku czci św. wlkm. Jerzego

 

18.06 PT (Zakończenie święta Wniebowstąpienia Pańskiego)

800 - Św. Liturgia

ok. 1745 - Jutrznia za zmarłych

 

19.06 SB (Sobota przed świętem Trójcy Świętej, Sobota Rodzicielska, Wspomnienie zmarłych)

800 - Św. Liturgia i panichida

1700 - Całonocne Czuwanie

 

20.06 ND (Pięćdziesiątnica: Dzień Świętej Trójcy)

800 i 1000 - Św. Liturgie

1700 - Molebien na zakończenie roku szkolnego

 

21.06 PN (Dzień Świętego Ducha)

800 - Św. Liturgia

 

23.06 ŚR

800 - Św. Liturgia

1700 - Akatyst przed Ikoną Matki Bożej "Godnym jest" (Miłująca) / "Dostojno jest' " - (Miłujuszczaja)

 

24.06 CZ

1700 - Akatyst ku czci św. Onufrego Wielkiego

 

25.06 PT (Św. Onufrego Wielkiego)

800 - Św. Liturgia

 

26.06 SB (Zakończenie święta Pięćdziesiątnicy)

800 - Św. Liturgia i panichida

1700 - Całonocne Czuwanie

 

27.06 ND (I Niedziela po 50tnicy: Wszystkich Świętych, przygotowanie do postu piotrowego)

800 i 1000 - Św. Liturgie

1700 - Akatyst ku czci Wszystkich Świętych

 

28.06 PN (Początek Postu Piotrowego)

 

30.06 ŚR

800 - Św. Liturgia

1700 - Akatyst ku czci śww. męcz. wileńskich Antoniego, Jana i Eustachego

 

1.07 CZ (Białostockiej Ikony Matki Bożej)

1700 - Akatyst do Matki Bożej

 

2.07 PT (Św. ap. Judy, brata Pańskiego)

800 - Św. Liturgia

 

3.07 SB (Zakończenie święta Pięćdziesiątnicy)

800 - Św. Liturgia i panichida

1700 - Całonocne Czuwanie

 

4.07 ND (II Niedziela po 50tnicy: Świętych Ziem Ruskich i Ojców Góry Atos)

800 i 1000 - Św. Liturgie

1700 - Akatyst za zmarłych

 

6.07 WT

1700 - Całonocne Czuwanie

 

7.07 ŚR (Narodzenie czcigodnego i chwalebnego proroka, Poprzednika i Chrzciciela Pańskiego Jana)

800 - Św. Liturgia

1700 - Akatyst ku czci św.

 

8.07 CZ

1700 - Akatyst przed Tychwińską Ikoną Matki Bożej

 

9.07 PT (Tychwińskiej Ikony Matki Bożej)

800 - Św. Liturgia

 

10.07 SB

800 - Św. Liturgia i panichida

1700 - Całonocne Czuwanie

 

11.07 ND (III Niedziela po 50tnicy: Świętych Ziem Białoruskiej, Pskowskiej, Nowogródzkiej; Wasilkowskiej Ikony Matki Bożej, Ikony Matki Bożej "Trójręka")

800 i 1000 - Św. Liturgie

1700 - Całonocne Czuwanie

 

12.07 PN (Świętych Apostołów Piotra i Pawła)

900 - Św. Liturgia

 

14.07 ŚR (Świętych darmo leczących cudotwórców i męczenników Kosmy i Damiana Rzymskich)

800 - Św. Liturgia

1700 - Akatyst ku czci śww. app. Piotra i Pawła

 

15.07 CZ (Turkowickiej Ikony Matki Bożej; Złożenie szaty Matki Bożej w Blachernach)

1700 - Akatyst przed Turkowicką Ikoną Matki Bożej

 

16.07 PT

800 - Św. Liturgia

 

17.07 SB

800 - Św. Liturgia i panichida

1700 - Całonocne Czuwanie

 

18.07 ND (IV Niedziela po 50tnicy)

800 i 1000 - Św. Liturgie

1700 - Akatyst ku czci św. Paisjusza

25.07 ND (Ikony Matki Bożej "Trójręka")

800 i 1000 - Św. Liturgie

1700 - Akatyst ku czci św. Olgi

 

28.07 ŚR (św. równego apostołom Włodzimierza)

800 - Św. Liturgia

1700 - Akatyst ku czci św. Włodzimierza

 

29.07 CZ

1700 - Akatyst do Matki Bożej

 

30.07 PT (Atoskiej Ikony Matki Bożej)

800 - Św. Liturgia

 

31.07 SB

800 - Św. Liturgia

1700 - Całonocne Czuwanie

 

1.08 ND (Wspomnienie świętych Ojców Sześciu Soborów Powszechnych, Znalezienie relikwii św. Serafina z Sarowa)

800 i 1000 - Św. Liturgie

1700 - Akatyst ku czci św. Serafina z Sarowa