ks. dr Ivan Nikulin

Ksiądz Ivan Nikulin, urodził się 25 kwietnia 1985 r. we wsi Wisim w województwie Swierdłowskim (Rosja) w rodzinie duchownego. W 2007 r. ukończył Prawosławne Seminarium Duchowne w Jekaterynburgu (Rosja). W 2010 ukończył Wydział Kościelno-Historyczny Moskiewskiej Akademii Duchownej (Siergijew Posad, Rosja) i obronił pracę doktorską na temat: „Metropolita Ignacy (Rimski-Korsakow): Życie i działalność”. W latach 2004–2010 zaocznie ukończył studia historyczne na Uralskim Uniwersytecie Państwowym im. Maksyma Gorkiego (Rosja, Jekaterynburg). W latach 2010–2013 był doktorantem Instytutu Historii i Archeologii Uralskiego Oddziału Rosyjskiej Akademii Nauk (Rosja, Jekaterynburg). 9 grudnia 2013 obronił pracę doktorską na temat: „Jego Eminencja Ignacy (Rimski-Korsakow) — działacz kościelny, pisarz i myśliciel drugiej połowy XVII w.” i uzyskał stopień naukowy doktora nauk historycznych. W 2013 r. został przyjęty na studia podoktoranckie (habilitacja) w szkole doktoranckiej i podyplomowej im. Świętych Cyryla i Metodego (Rosja, Moskwa). W 2017 za monografię „Jego Eminencja Ignacy (Rimski-Korsakow), metropolita Syberyjski i Tobolski” został odznaczony przez Patriarchę Moskiewskiego i całej Rusi Cyryla nagrodą św. Makarego. Decyzją Najwyższej Komisji Certyfikacyjnej Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego i Nauki Federacji Rosyjskiej z 25 października 2019 r. nadano mi tytuł naukowy docenta.

Od 2010 r. ks. Ivan Nikulin jest starszym wykładowcą (od 2014 r. — adiunkt) w katedrze cerkiewno-historycznej i dyscyplin humanistycznych (od 2020 r. katedry historii kościoła i filologii) Seminarium Duchownego w  Jekaterynburgu (Rosja, Jekaterynburg). W 2012 r. został mianowany kierownikiem działu informacyjno-wydawniczego Seminarium Duchownego w Jekaterynburgu. W 2017 r., w związku z otwarciem studiów magisterskich, został mianowany kierownikiem naukowym programu magisterskiego „Historia Kościoła”. W 2018 został mianowany kierownikiem kursów doskonalenia kapłanów Diecezji Jekaterynburskiej Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego. Od 2019 pełnię również funkcję prorektora ds. licencjonowania i akredytacji Seminarium Duchownego w Jekaterynburgu. W latach 2014–2019 — adiunkt w katedrze teologii Instytutu Misyjnego Diecezii Jekaterynburskiej. W latach 2014–2016 adiunkt w katedrze teologii Uralskiego Państwowego Uniwersytetu Górniczego.

17 czerwca 2011 zawarł sakrament małżeństwa z prawosławną chrześcijanką pochodzącą z Białegostoku (Polska) Moniką Sewastianik. Ślub odbył się w cerkwi Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Supraślu (Supraśl, Polska). Ma dwóch synów (2012, 2015) i córkę (2019).

W czasie studiów w Moskiewskiej Akademii Duchownej, 4 grudnia 2007 został wyświęcony na lektora przez Jego Eminencję Eugeniusza, arcybiskupa Wierejskiego. 3 grudnia 2013 Eminencja Cyryl, metropolita Jekaterynburgski i Wierchoturski na całonocnym czuwaniu w cerkwi pod wezwaniem Serafina z Sarowa w Jekaterynburgu wyświęcil go na hipodiakona. 4 grudnia 2013 Eminencja Cyryl, metropolita Jekaterynburski i Wierchoturski na Boskiej Liturgii w Soborze Świętej Trójcy w Jekaterynburgu wyświęcił go na diakona. 22 grudnia 2013 r. Eminencja Cyryla, metropolita Jekaterynburgski i Werchoturski na Boskiej Liturgii w świątyni Miłosiernego Zbawiciela podworia Aleksandra-Newskiego Nowo-Tichwińskiego klasztoru żeńskiego (Jekaterynburg) wyświęcił na prezbitera. Od 22 grudnia 2013 do 16 kwietnia 2014 był wikariuszem soboru św. Jana Chrzciciela w Jekaterynburgu. 17 kwietnia 2014 został proboszczem parafii soboru św. Katarzyny w Jekaterynburgu. Zgodnie ze złożonym wnioskiem w dniu 30 czerwca 2020 r. zwolniony ze służby Diecezji Jekaterynburgskiej z prawem przejścia do Diecezii Białostocko – Gdańskiej Polskiego Kościoła Prawosławnego. 25 sierpnia 2020 decyzją Świętego Synodu Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego został erygowany do diecezji Białostocko - Gdańskiej Polskiego Kościoła Prawosławnego. Następnie dekretem Jego Ekscelencji Arcybiskupa Jakuba z dniem 1 listopada 2020 roku został mianowany wikariuszem parafii św. Jerzego w Białymstoku. 23.04.2023 r. zostal poniesiony do godności protojereja.