Pięćdziesiątnica w naszej parafii.

W ósmą niedzielę, 50 dni po święcie Paschy Cerkiew Prawosławna świętuje Świętą Pięćdziesiątnicę. Warto wspomnieć, iż Żydzi mieli trzy główne święta: Paschę (na wspomnienie przejścia przez Morze Czerwone; samo słowo "pascha" z języka hebrajskiego znaczy "przejście"), Pięćdziesiątnice właśnie (o tym krótko poniżej) oraz Święto Stawiania Namiotów (po zebraniu plonów, na pamiątkę rozbicia pierwszego Namiotu przez Mojżesza).

Pięćdziesiątnicę "przejęliśmy ze świętych ksiąg Żydów. Jak bowiem oni świętują u siebie Pięćdziesiątnicę, pamiętając o liczbie siedem, i dlatego jeszcze, iż oni, spędziwszy na pustyni pięćdziesiąt dni po sprawowaniu Paschy, przyjęli Prawo, tak i my, świętując pięćdziesiąt dni po święcie Paschy, przyjmujemy Ducha Świętego, który ustanawia Prawo kierujące ku wszelkiej prawdzie i dobrze uspasabiając do tego, co przyjemne Bogu" (Synaksarion Niedzieli Świętej Pięćdziesiątnicy). Jest to wielkie święto dla całej Cerkwi Chrystusowej, bowiem tego dnia nie tylko objawiło się światu działanie całej Trójcy Świętej – Trzech jej hipostaz, ale jest także symbolicznym początkiem Kościoła. Dzięki sukcesji apostolskiej Duch Święty zesłany w owym czasie na uczniów Chrystusa przebywa w cerkwi nieustannie.

Poniżej przedstawiamy krótką fotorelację z tego święta. Zdjęcia autorstwa lektora Michała Warszyckiego i Dariusza Kruglicza.