Pomoc uchodźcom

Pomocą i koordynacją działań na rzecz uchodźców na terenie Diecezji Białostocko-Gdańskiej zajmuje się ELEOS – Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia. Odpowiedzialny za pracę z uchodźcami w naszej parafii jest o. Ivan Nikulin.