Uwaga! Ogłoszenie!

Bracia i Siostry — nasza duchowa Rodzino! - Restrykcje w Kraju, epidemia w całym świecie sprawiły, że tradycja poświęcenia domów była by uznaną za naruszenie prawa. Nie chcemy być uznani za roznosicieli zarazków, ale nieść Słowo Boże do Waszych serc jest naszym obowiązkiem. W tym roku Was zapraszamy do Domu Bożego na wspólną modlitwę za rodziny z mieszkań w blokach i domkach na naszym Osiedlu, ulic podmiejskich osiedli, miasteczek i wsi. Wszystkich, których zjednoczyła budowa cerkwi, połączyły nabożeństwa najpierw w ścianach tymczasowej świątyni, później w nowej, kończonej etapami, piętrami, ubogacanej relikwiami, ofiarowanymi ikonami i modlitwą. Tu, w poświęconych przez naszych Metropolitę i Arcybiskupa ścianach, chcemy w tym roku pokropić wodą Jordanu Wasze głowy i ręce. Chcemy z Wami modlić się za szczęście i zgodę w Waszych Rodzinach, prosić Boga o Wasze zdrowie, aby można było ze szczęścia korzystać i je pomnażać. W wyznaczone dni prosimy przyjść z kartką zapisanymi imionami domowników. Na odwrocie dopiszcie Wasz adres. — Pierwszy raz przeczytamy je razem z Wami podczas Akafista i molebna. Wasze karteczki z imionami zostaną w cerkwi. To z nich będziemy czytać Wasze imiona podczas każdej Liturgii w środy i piątki, aż do piątego marca. Po Niedzieli Mięsopustnej (w tym tygodniu Liturgie w środy i piątki nie są sprawowane) będziemy starali się zwrócić Wam karteczki z poświadczeniem o spełnionej modlitwie. Jeżeli w wyznaczonym dniu którakolwiek Rodzina nie może przyjść na wieczorne nabożeństwo, niech wybierze dowolny z zapisanych dni, albo Liturgię w środy lub piątki.
Jeżeli w minionym roku zabrakło kogoś z domowników — na oddzielnej kartce zapiszcie imię zmarłego. Te kartki będziemy czytać na Liturgiach w soboty. Liturgie Niedzielne chcemy pozostawić na modlitwę ze wszystkimi i za wszystkich, to znaczy takimi jak są teraz.
Tegoroczna posługa i modlitwa Rodziców za Dzieci i Dzieci za Rodziców, duchownych za powierzonych im ludzi, jest swoistym wyzwaniem i egzaminem dojrzałości zarówno dla duchownych jak i dla Parafian. Oceny wystawi nam Bóg!      o. Grzegorz
 
 

Harmonogram

Data

Adresy

Nabożeństwa

20.01. ŚR

ul. Pułaskiego, Ignatki wieś, Brończany, Horodniany, Koplany wieś, Księżyno

1700 Akatyst i molebien

21.01. CZ

1700 Akatyst i molebien

22.01. PT

ul. Świętego Jerzego, ul. Cementowa, ul. Hajduka, ul. Starosielce, ul. Ścianka, ul. Zakątek, ul. Wapienna

1700 Akatyst i molebien

25.01. PO

ul. Transportowa, ul. Ekologiczna, ul. Łodzińskiego, ul. Przyrodnicza

1700 Akatyst i molebien

26.01. WT

ul. Dubois, Hryniewicze, Osiedle Śródlesie

1700 Akatyst i molebien

27.01. ŚR

ul. Zachodnia, ul. Żeromskiego, ul. Krucza

1700 Akatyst i molebien

28.01. CZ

ul. Kręta, ul. Kisiela, Stare Nowe Miasto (ul. Gołębia, ul. Grażyny, ul. Harcerska, ul. Horodniańska, ul. Kawaleryjska, ul. Kredytowa, ul. Nowa, ul. Emilii Plater, ul. Południowa, ul. Pracownicza, ul. Pszczela, ul. Sławińskiego, ul. Strzelecka, ul. Ułańska, ul. Wspólna, ul. Zapiecek)

1700 Akatyst i molebien

29.01. PT

Kleosin (domki i bloki), Ignatki Osiedle

1700 Akatyst i molebien

01.02. PO

1700 Akatyst i molebien

02. 02. WT

Wiadukt, Olmonty, Izabelin, Lewickie

1700 Akatyst i molebien

03. 02. ŚR

Zgłoszenia dodatkowe

1700 Akatyst i molebien

04. 02. CZ

1700 Akatyst i molebien