Św. św. Bazyli Wielki, Grzegorz Teolog i Jan Złotousty