Ks. protodiakon Tomasz Cyrkun

Urodził się 27 września 1973 r. w Milejczycach. W 1994 r. ukończył Wyższe Prawosławne Seminarium Duchowne w Warszawie, a w 1998 r. studia w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. W 1995 r. zawarł związek małżeński z Anną Bogus.

W 1998 r. otrzymał święcenia diakońskie, po czym został skierowany do Parafii Prawosławnej św. św. Piotra i Pawła w Siemiatyczach. W 2000 r. został przyjęty w skład kleru Diecezji Białostocko-Gdańskiej i skierowany do Parafii Prawosławnej św. Jerzego Zwycięzcy w Białymstoku, gdzie od 1 września 2000 r. niesie posługę diakońską do dnia dzisiejszego.