Chór męski

Chór męski

Chór męski działający przy Parafii Prawosławnej św. wielkomęczennika Jerzego Zwycięzcy w Białymstoku powstał z błogosławieństwa proboszcza parafii – ks. mitrata Grzegorza Misijuka w Wielkim Poście w 2012 roku. Od samego początku jego dyrygentem jest lektor Roman Sacharczuk.

W skład chóru wchodzą przede wszystkim chórzyści chóru parafialnego tejże parafii, jak również inni miłośnicy muzyki cerkiewnej w wykonaniu głosów męskich.

Chór bierze czynny udział w życiu parafii. Śpiewa w czasie różnych nabożeństw: w soboty, niedziele, wielkie święta, święta parafialne, w okresie postów oraz podczas koncertów parafialnych i gościnnych.

Chór występował podczas Wieczoru Kolęd w Operze i Filharmonii Podlaskiej oraz uczestniczył w koncertach organizowanych przez Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku.

Poza rodzimą parafią chór męski śpiewał również podczas nabożeństw i koncertów w innych miejscach naszego kraju: na Świętej Górze Grabarce, na Zamku Królewskim w Warszawie, w Bielsku Podlaskim, Ełku, Suwałkach, Kożanach, Kaliszu, Włocławku, Radomiu, Bydgoszczy, Rzeszowie, Kuźnicy, Stargardzie.


Strona Chóru Męskiego na FB