Bractwo Świętych Męczenników Wileńskich

Bractwo Cerkiewne Trzech Świętych Męczenników Wileńskich Antoniego, Jana i Eustachego przy Parafii Prawosławnej św. wielkomęczennika Jerzego Zwycięzcy w Białymstoku zrzesza osoby świeckie działające na rzecz Bractwa i Parafii, przy której funkcjonuje. Działa nieprzerwanie od 2005 roku. Liczy kilkunastu członków.

Bractwo Cerkiewne Trzech Świętych Męczenników Wileńskich Antoniego, Jana i Eustachego w Białymstoku powstało w 2005 roku. Zebranie założycielskie miało miejsce 4 grudnia 2005 roku. Wtedy też podczas spotkania z Barbarą Sidoruk – przewodniczącą Bractwa Św. Mikołaja w Białymstoku oraz ks. Grzegorzem Misijukiem wierni parafii świętego Jerzego w Białymstoku powołali Bractwo do życia.

15 stycznia 2006 roku podczas kolejnego zgromadzenia wyłoniono Zarząd w osobach: Walentyna Wierzbicka – przewodnicząca, Ludmiła Chachólska – wiceprzewodnicząca, Jan Łopatowicz – zastępcą przewodniczącej, Irena Czarkowska – skarbnik, Eugeniusz Dobreńko – sekretarz, Irena Lewczuk, Walentyna Chmielewska – członkowie zarządu. Wtedy też wybrano Komisję Rewizyjną w osobach: Anna Jarosławska, Halina Tarasiuk, Anna Opolska.

31 stycznia 2006 roku dekretem nr 13/47/P/2006 Jego Ekscelencja Prawosławny Biskup Białostocki i Gdański powołał Bractwo do życia. W tym też dniu został zatwierdzony Statut Bractwa Cerkiewnego Trzech Świętych Męczenników Wileńskich: Antoniego, Jana i Eustachego przy Parafii Prawosławnej św. Jerzego w Białymstoku.

2 lutego 2006 roku Bractwo uzyskało osobowość prawną poprzez wpis do ewidencji kościelnych osób prawnych Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego (OB.V.50502/2/06).