Wykłady

Wykłady, nagrane w naszej parafii w 2021 - 2023, oraz wykłady z Radia "Orthodoxia" 

 

Pismo Święte

Aktualność nauki Proroków w czasach współczesnych (ihumenia Katarzyna)

Rola psalmów w codziennej modlitwie (ihumenia Katarzyna) [Radio Orthodoxia]

Dogmaty Prawosławia i Święci Ojcowie Cerkwi

Święci ojcowie Cerkwi i ich aktualność nauczania (o. Andrzej Kuźma)

Publikacja i znaczenie „Dobrotolubia” jako podręcznika duchowości (o. Andrzej Kuźma)

Św. Efrem Syryjczyk o pokajaniu (ihumenia Katarzyna)

Apostoł Piotr I interpretacja jego pierwszeństwa w nauczaniu Ojców Cerkwi (o. Andrzej Kuźma)

Reguły moralne św. Bazylego Wielkiego (o. dr Andrzej Kuźma)

Ascetyka

Etyka końca życia: rozmawa o cierpieniu, stosunku do śmierci, umieraniu i eutanazji (o. Grzegorz Misijuk) [Radio Orthodoxia]

Główne grzechy człowieka w nauczaniu Ojców Cerkwi (o. Andrzej Kuźma)

Prawosławny model rodziny (o. Marian Romańczuk)

Św. Maksym z Turynu o Wielkim Poście  (ihumenia Katarzyna (Niczyporuk))

Śmierć — koniec czy początek? (ihumenia Katarzyna (Niczyporuk))

Nabożeństwa

Kształtowanie się roku liturgicznego na przykładzie Wielkanocy i dwunastu wielkich świąt (o. Grzegorz Misijuk)

Kanon świętego Andrzeja z Krety (o. Andrzej Kuźma)

Postać proroka Daniela i trzech młodzieńców w nabożeństwach Wielkiego Postu (ihumenia Katarzyna)

Ustaw cerkiewny — сiekawostki w roku liturgicznym (lektor Roman Sacharczuk)

Jaki powinien być prawdziwy post? — analiza tekstów liturgicznych Triodionu Postnego (lektor Roman Sacharczuk)

Współdziałanie Boga, duchownego i wiernych podczas Boskiej Liturgii (o. dr hab. Marek Ławreszuk)

Historia Cerkwi

O historii parafii św. Jerzego w Białymstoku (Jubileusz 25-lecia parafii św. Jerzego w Białymstoku - o. Grzegorz Misijuk) [Radio Orthodoxia]

Powojenne losy prawosławnych na Białostocczyźnie (Tomasz Sulima) [Radio Orthodoxia]

Prawosławna królowa Polski (prof. Aleksander Naumow) [Radio Orthodoxia]

Sztuka cerkiewna

Ikona igłą i nicią pisana – „licewoje szycie” w tradycji Cerkwi prawosławnej (mgr Monika Nikulina)

Domowy ikonostas (krasny ugołok) i rodzinna modlitwa (Jan Grigoruk)

Prawosławie a współczesność

Cerkiewne fake news (fałszywe informacje) (o. Ivan Nikulin)