Serdecznie zapraszamy na Święto Parafialne!

Bracia i Siostry — Wierni naszej Parafii św. wielkomęczennika Jerzego i wierni Białostockich Parafii i wszyscy, kto w piątek wieczorem i w sobotę w Dniu Pokrowa (Opieki) Matki Bożej znajdą się w pobliżu naszej cerkwi, prosimy: postarajcie się przekroczyć jej próg!

Zapraszamy nie na nieustanny plac budowy. Zapraszamy razem stanąć pod OMOFOR BOŻIJEJ MATIERI — wejść pod opiekę Jej Matczynych rąk i znaleźć się pod osłoną Jej Matczynych modlitw!

W tym roku, na Święto Ołtarza dolnej cerkwi, Najświętsza Bogurodzica, kierując sercem, ofiarą i życzliwością nieznanych nam ludzi, zaprasza nas wszystkich powitać ikonę św. wielkomęczennika Jerzego z cząsteczką jego relikwii! Ikonę ofiarowali nam wierni z Ukrainy! Przed kilku laty z Kijowa przybył do nas Viktor. Zaczął przychodzić do naszej cerkwi, czynnie uczestniczyć w nabożeństwach. Swoimi staraniami sprawił, że dotarły do nas ikony św. Sofii Klisurskiej, św. męcz. Mikołaja Wunienskoho. Duchowym życiem naszej parafii zainteresował swego duchowego  przewodnika Ojca Archimandrytę Efrema z Kijowa. O. Efrem zebrał ofiary wiernych i zamówił ikonę św. Jerzego. Natomiast u Arcybiskupa Wiktora z Odessy wyprosił cząsteczkę relikwii św. wielkomęczennika Jerzego. Tak cenną ofiarę, po opłaceniu przewoźników, wysłali do Polski. O wędrówce ikony do nas opowiemy wszystkim, którzy przyjmą nasze zaproszenie w dniu Święta.

A teraz planowany program:

W piątek, 13 października, przy końcu ulicy Pułaskiego a w pobliżu Szkoły Podstawowej NR 50, o godz. 1630 nastąpi powitanie ikony i procesyjne przeniesienie do naszej cerkwi.

O godzinie 1700 — rozpoczniemy Wieczorne nabożeństwo ku czci Opieki Matki Bożej, w czasie którego wierni będą mogli pokłonić się ikonie i relikwiom św. Jerzego.

W Sobotę, 14 października, o godz. 800 wodoswiatnyj molebien; 845 — powitanie J. E. ks. Arcybiskupa Jakuba; 900 — Św. Liturgia i procesja w czasie której ikona z relikwiami zostanie przeniesiona do górnej cerkwi św. wielkomęczennika Jerzego i tam pozostanie na zawsze.

Jeszcze raz serdecznie zapraszamy wszystkich wiernych Bogu ludzi na wspólną modlitwę aby przed Bogiem i Najświętszą Bogurodzicą być jedną Bożą Duchową Rodziną!