Wykłady

Od drugiej niedzieli października do naszej parafii powraca cykl wykładów. Poniżej przedstawiamy harmonogram spotkań:

 • 8.10.2023 - godz. 1800 "Współdziałanie Boga, duchownego i wiernych podczas Boskiej Liturgii" (o. dr hab. Marek Ławreszuk)
   
 • 22.10.2023 - godz. 1800 "Śmierć - koniec, czy początek?" (igumenia Katarzyna (Niczyporuk)
   
 • 5.11.2023 - godz.. 1800 "Objaśnienie Ewangelii wg św. Łukasza. Wprowadzenie do Ewangelii i poczęcie św. Jana Chrzciciela (Łk. 1,1-25) (Aleh Misko - Student Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie)
   
 • 19.11.2023 - godz. 1800 "Apoftegmaty (krótkie pouczenia) Ojców ascetów (o. dr Andrzej Kuźma)
   
 • 26.11.2023 - godz. 1800 "Objaśnienie Ewangeli wg św. Łukasza. Zwiastowanie Marii i spotkanie ze św. Elżbietą (Łk. 1,26-56) (Aleh Misko)
   
 • 10.12.2023 - godz. 1800 "Reguły moralne św. Bazylego Wielkiego" (o. dr Andrzej Kuźma)
   

 

Serdecznie zapraszamy.