„Do poszukujących swego miejsca w Cerkwi...” list o. Grzegorza