Postępy prac budowy plebanii w naszej parafii

W tym miejscu na bieżąco wstawiać będziemy zdjęcia obrazujące postępy prac budowy plebanii w naszej parafii.