Relacja z pielgrzymki do Łaźni

10 czerwca nasi parafianie wraz z opiekunem duchowym o. Marianem, odbyli pielgrzymkę autokarową do cerkwi we wsi Łaźnie, aby uczestniczyć w  nabożeństwie ku czci św. Łukasza Chirurga.Ta mała, ale jakże piękna cerkiewka jest położona na terenie supraskiej parafii, w Puszczy Knyszyńskiej. Na miejscu, jeszcze przed nabożeństwem, na przybyłych wiernych czekał drobny poczęstunek. Następnie wszyscy wzięli udział w Całonocnym czuwaniu ku czci świętego, które sprawował Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Andrzej Biskup Supraski. Pełni duchowych wrażeń, szczęśliwie wróciliśmy do swoich domów.

Paulina Sacharczuk

Fotografie Aleksandry Jarosławskiej