Relacja ze święta Wprowadzenia Przenajświętszej Bogurodzicy

3 i 4 grudnia duchowieństwo naszej parafii oraz wszyscy przybyli wierni uroczyście obchodzili jedno z dwunastu wielki świąt cerkiewnych - Wprowadzenie Najświętszej Bogurodzicy do Świątyni. Święto to zostało ustanowione prawdopodobnie w IV wieku, a znane jest przede wszystkim z Tradycji Świętej oraz apokryficznej Ewangelii Jakuba. Wprowadzenie Bogurodzicy związane jest  z bogobojnymi Joachimem i Anną. Przez długie lata nie mogli mieć dzieci, w związku z czym często byli szykanowani i wyśmiewani w społeczeństwie. Po długiej modlitwie połączonej z postem Bóg obdarzył ich potomstwem - córką Marią. Gdy Ta ukończyła trzy lata, zgodnie ze złożoną wcześniej obietnicą Joachim i Anna ofiarowali Marię do Świątyni Jerozolimskiej. Tam przyjął ją Arcykapłan Zachariasz i od razu wprowadził ją do miejsca nazywanego "Świętym Świętych", gdzie jedynie raz do roku mógł wchodzić arcykapłan z krwią oczyszczenia. Tam pełniła swoją posługę. Zapraszamy do krótkiej fotorelacji obchodów tego święta w naszej parafii.

lek. Michał Warszycki
(fot. autora)