Ogłoszenia

 Bracia i siostry.

 1.  Przez wiele dni modliliśmy się za spokój duszy śp. Mitrata Anatola Siegienia. Wczoraj, w dniu 02.07. 2020 staraniem Rodziny ciało Zmarłego przywieziono do Polski. Dzisiaj, w piątek o godz 1700 na białostockim cmentarzu, gdzie pochowani są Matuszka Leoniła i syn – o. Igor Siegień - w cerkwi Wszystkich Świętych zostanie odprawiona panichida. W sobotę o godz. 800 – odprawione zostaną Liturgia i Panichida, po czym ciało śp. Mitrata Anatola zostanie złożone w rodzinnym grobie. Naszych Parafian zapraszam na modlitwę za Zmarłego, który wspomagał budowę naszej świątyni. O modlitwie za dusze  zmarłych z rodziny Siegieniów będzie przypominał nam boczny ołtarz górnej cerkwi oraz kiot z ikoną św. męczennika Anatola.

    

    

      2. W górnej cerkwi prowadzone będą prace przy montażu marmurowego kiotu, w którym umiesz-czoną będzie ikona św. Paisjusza Hagioryty. Kioty na obie ikony doczekały się realizacji dzięki projektowi wykonanemu przez dr hab. Tatianę Misijuk, a zaakceptowanym przez J. E. ks. Abpa Jakuba. Wykonawca kiotu obiecuje, że 12 lipca, w dniu św. Paisjusza Hagioryty ( to również święto apostołów Piotra i Pawła ) ikona będzie już na swoim dostojnym miejscu. Jeżeli obietnica stanie się faktem – poświęcenie nowego kiotu będzie ważnym ale jedynym dodatkowym akcentem prazdnika ikony oraz dnia św. Paisjusza. W tym roku, z uwagi na ograniczenia i zalecenia epidemiczne nie możemy zorganizować zabaw dla dzieci ani poczęstunku pielgrzymom. - Policję i Straż miejską obarczono by zbyt dużą ilością telefonów o treści: „uprzejmie donoszę.” - Lepiej niech sąsiedzi nie grzeszą.

     

 

      3. Zgodnie z decyzją Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Jakuba Arcybiskupa Jakuba z dnia 29 czerwca ks. Prot. Władysław Masajło został zwolniony z dniem 31 lipca br. ze stanowiska wikariusza naszej Parafii, a z dniem 1 sierpnia tego roku obejmie stanowisko wikariusza w Parafii Świętego Ducha w Białymstoku. Gratulujemy awansu! (Więcej informacji tutaj: http://orthodox.bialystok.pl/pl/cms/doc/index/id/11509 )

  

 

o. Grzegorz

Fotografie: o. W. Perek i z archiwum własnego