Christos Woskresie!

XPИCTOC  BOCKPECE!!!

   Bracia i Siostry. Niemożliwe stały tradycyjne formy naszej komunikacji, gdyż nawet możliwości sprawowania nabożeństw zmieniały się z dnia na dzień. Każdy dzień był przygotowaniem do Paschy i…egzaminem na wierność Bogu, Cerkwi i Duchowej Rodzinie. - Patrzyłem na „łańcuszek” idących pokłonić się Zbawicielowi, Który z miłości do nas, ludzi  przyjął, cierpienia, krzyż - aby odtworzyć w nam obraz i podobieństwo Boże; aby ze sług kłamcy, uczynić nas synami Boga przez łaskę i miłość. Czułem szacunek do każdego z idących. Byłem dumny z każdego, kto potrafił zmobilizować dzieci, młodzież, aby stanąć przed Bogiem z miłości a nie przed znajomymi dla podziwu. Wierzę, że Wasza wiara wyrażona krokami, policzonymi przez  zazdrosnych donosicieli, sprawdzona przez uczciwych stróży prawa – znalazła błogosławione uznanie w oczach Boga.

    Wobec wielkości łaski Bożej, moje życzenia będą podobne do niezdarnego szeptu  - mimo to śmiem zapewnić Was drodzy Parafianie i Sympatycy naszej Parafii o mej modlitwie za Was do Zmartwychwstałego Boga – aby darzył Was zdrowiem, łaską, radością; pomnożył miłość i zgodę w Waszych domach i Rodzinach; a szczęściem obdarowywał wszystkich na każdą chwilę. Niech Paschalny ranek pozwoli Wam odczuć, że sam Chrystus Zmartwychwstały wchodzi do Waszych domów, jak kiedyś do uczniów w Wieczerniku - nawet wtedy, gdy jeszcze ze strachu niektóre drzwi są zamknięte. Niech ON wejdzie, błogosławi i poda Wam, wraz z tym, co święciliście, duchową strawę, która pozwoli poznać Go i zawołać: „Christos Woskresie”! Niech Wasi bliscy w tym samym przeświadczeniu i łasce odpowiedzą: „Woistinu Woskresie” ! Niech za modlitwy nas wszystkich Bóg błogosławi naszą ziemię i Ojczyznę pokojem i zgodą: życzliwością i uczciwością. Niech nasza ziemia nie wysycha z braku życiodajnego deszczu. Niech nasze powietrze oczyści się z zarazy i wirusów. Niech nikt nikogo nie zarazi nienawiścią i pogardą. Niech wszyscy nauczą się krzyczeć sercem i umysłem: „Christos Woskresie”!      

                        

Życzy - o. Grzegorz i wszyscy, kto pod tymi życzeniami może i chce się podpisać.

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!!!