Nabożeństwa w najbliższym tygodniu

Bracia i siostry!

Przed nami dwa wielkie święta z liczby dwunastu – Zwiastowanie Przenajświętszej Bogurodzicy (Błahowieszczenije Prieswiatoj Bohorodicy) oraz Wjazd Jezusa do Jerozolimy (Wchod Hospodień w Ijerusalim), inaczej nazywany też Niedzielą Palmową (Wierbnoje Woskresienije). W piątek przed sobotą Łazarza zakończymy Czterdziesiątnicę, śpiewając piękną sticherę:

«Душеполезную совершивше Четыредесятницу, и святую седмицу страсти Твоея, просим видети Человеколюбче, еже прославити в ней величия Твоя, и неизреченное нас ради смотрение Твое»

 

[Spełniwszy pożyteczną dla dusz Czterdziesiątnicę, prosimy o ujrzenie świętego tygodnia Twojej męki, Przyjacielu człowieka, aby wysławiać w nim wspaniałość Twoją i niewypowiedzianą Twoja Opatrzność względem nas, jednomyślnie śpiewającym: Panie, chwała Tobie.”].

W niedzielę wieczorem, poprzez nabożeństwo jutrzni, wkroczymy na ostatni etap duchowych zmagań przed Paschą – rozpocznie się Wielki Tydzień.

Poniżej przedstawiamy harmonogram nabożeństw w naszej parafii na najbliższy tydzień, wzbogacony o prowadzone transmisje na żywo.

6.04 PN

7.00 – Czasy i Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów (dalej UPD) (Transmisja)

8.30 – Liturgia UPD

17.00 – Całonocne czuwanie przed świętem Zwiastowania (dolna cerkiew) (Transmisja)

7.04 WT

8.30 – Zwiastowanie Najświętszej Bogurodzicy - Czasy i Liturgia św. Jana Złotoustego (dolna cerkiew) (Transmisja)

8.04 ŚR

7.00 - Czasy i Liturgia UPD (Transmisja)

8.30 - Liturgia UPD

17.00 – Akafist do Bogurodzicy

9.04 CZW

7.00 - Czasy i Liturgia UPD

8.30 – Liturgia UPD (Transmisja)

17.00 – Akafist Strastiem

10.04 PT

7.00 - Czasy i Liturgia UPD (Transmisja)

8.30 - Liturgia UPD

11.04 SB

8.00 – Sobota Łazarza - Liturgia Św. Jana Chryzostoma (Transmisja)

17.00 – Całonocne czuwanie przed świętem Wjazdu Jezusa do Jerozolimy (Transmisja)

12.04 ND

7.30 – Niedziela Palmowa - Liturgia Św. Jana Złotoustego (górna cerkiew, boczny ołtarz)

8.30 – Liturgia (dolna cerkiew)

10.00 – Liturgia (górna cerkiew, ołtarz główny) (Transmisja)

17.00 – Jutrznia Wielkiego Poniedziałku (górna cerkiew)

 

Dziękujemy za Wasze subskrypcje naszego kanału w serwisie Youtube i jednocześnie prosimy o nie tych, którzy jeszcze tego nie zrobili. Zostało już niewiele, abyśmy mogli rozpocząć transmisję na żywo.

Transmisji proszę szukać na podstronie Chóru Parafii Św. Jerzego na facebook'u. Link poniżej:

https://pl-pl.facebook.com/chornowemiasto/