Wyznaczony został termin oświęcenia Prestoła i cerkwi św. wlkm. Jerzego

Decyzją Jego Ekscelencji Arcybiskupa Jakuba, potwierdzoną błogosławieństwem Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Metropolity Sawy termin konsekracji naszej cerkwi wyznaczono na 14 października 2017 – to jest w dniu święta Opieki Matki Bożej – patronalnego święta naszej dolnej cerkwi. Przed nami szczególny dzień i nie mniejsze wyzwanie – przygotować się do chwili, gdy ofiary wiernych, myśl i wizję Architekta prof. Jerzego Uścinowicza, trud budowniczych, ofiarować w darze Bogu, aby w tym Domu zbierał Swe dzieci, błogosławiąc je na radość współpracy ze Sobą. Hospodi błahosłowi!

o. Grzegorz – proboszcz.