Poświęcenie cerkwi pod wezwaniem św. wielkomęczennika Jerzego

W sobotę 14 października, po raz drugi w historii naszej parafii przeżywaliśmy niesamowite chwile, obrzęd poświęcenia świątyni. W tym jak wzniosłym wydarzeniu swoją obecnością zaszczycił nas Jego Eminencja Wielce Błogosławiony Sawa Metropolita Warszawski i całej Polski, w asyście Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Jakuba Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego oraz Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Andrzeja Biskupa Supraskiego.

Obrzęd rozpoczął się umocowaniem dębowego prestołu z użyciem drewnianych gwoździ, 4 kamieni, woskomasticha – użytego jako spoiwo łączące górną część prestołu z podstawą, jak i gorącej wody, wody różanej w połączeniu z winem, którymi obmyto prestoł. Następnie został namaszczony Mirem, okryty lnianym płutnem i owinięty lnianym sznurem. Namaszczone zostały także ściany świątyni. Po uroczystym, „krestnym chodie” relikwie wniesiono do ołtarza i włożono w  prestoł. Uwieńczeniem uroczystość była pierwsza Św. Liturgia w nowo wyświęconej cerkwi.

Na zakończenie dodam, iż życzeniem duchownych jest to ażeby każde miejsce w tym dniu zajęte nie pozostawało pustym.

 

Fot.: Kamil Cywoniuk