55-lecie o.Grzegorza

12 lutego gdy świat prawosławny czcił pamięć Trzech świętych hierarchów Bazylego Wielkiego, Grzegorza Teologa i Jana Złotoustego, nasza parafia obchodziła – składający się z kilku – szczególny jubileusz. Należy tu nadmienić, iż o. Proboszcz obchodzi w tym dniu imieniny, w tym miesiącu mija 55 lat święceń kapłańskich a także wraz z matuszką w ubiegłym roku świętował 55 lat pożycia małżeńskiego, co także było wspomniane przez naszych hierarchów w pozdrowieniach kierowanych do o. Grzegorza po świątecznej Liturgii. Na świątecznym nabożeństwie szczególnymi gośćmi byli: Arcybiskup Jakub, Arcybiskup Grzegorz, reprezentujący Metropolitę Sawę i Biskup Andrzej a także licznie przybyłe duchowieństwo, przedstawiciele władz miasta i parafianie. Każdy miał bukiet pozdrowień, moc życzeń przesyłanych także nieobecnej z powodu choroby matuszce Marii. Jeszcze raz życzymy Wam Ojcze Grzegorzu i matuszko Mario: Mnogaja lieta.