Ks. prot. Władysław Masajło

Urodził się 23 listopada 1961 r. w Białymstoku. Naukę w Prawosławnym Seminarium Duchownym w Warszawie ukończył w 1983 r., po czym wstąpił do Wyższego Prawosławnego Seminarium Duchownego w Jabłecznej. W 1985 r. zawarł związek małżeński z Ewą Zielenkiewicz.

W 1986 r. otrzymał święcenia diakońskie i niósł posługę w Parafii Prawosławnej Wszystkich Świętych w Białymstoku. W maju tego samego roku, po otrzymaniu święceń kapłańskich, został proboszczem Parafii Prawosławnej św. Jerzego Zwycięzcy w Jurowlanach. Po latach przeniesiony został na równorzędne stanowisko do Parafii Prawosławnej Zmartwychwstania Pańskiego w Jacznie. W 2002 r. ukończył studia magisterskie w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Od 1 września 2004 r. jest wikariuszem Parafii Prawosławnej św. Jerzego Zwycięzcy w Białymstoku.