Ks. mitrat Walerian Antosiuk

Urodził się 28 listopada 1949 r. w Białymstoku. W 1967 r. ukończył Prawosławne Seminarium Duchowne w Warszawie, a w 1985 r. dwuletnie Studium Teologiczne przy Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. W 1970 r. zawarł związek małżeński z Wierą Jarocką, po czym otrzymał święcenia diakońskie (6 listopada 1970 r.) i kapłańskie (8 listopada 1970 r.).

Posługę kapłańską niósł w parafiach prawosławnych: w Giżycku i Orzyszu (1970-1974), Topilcu (1974-1981), Fastach (1981-1982), Nowej Woli (1982-1992), Wierzchlesiu (1992-1996) oraz jako kapelan sióstr w klasztorze żeńskim przy parafii prawosławnej na białostockim osiedlu Dojlidy. Od 21 kwietnia 2002 r. jest wikariuszem Parafii Prawosławnej św. Jerzego Zwycięzcy w Białymstoku.