Molebien dziękczynny w naszej parafii

W niedzielę 8 listopada ok. godziny 16 naszą parafię odwiedzili J.E. Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański oraz J.E. Najprzewielebniejszy Grzegorz – Arcybiskup Bielski. Hierarchowie wraz z przybyłym duchowieństwem celebrowali dziękczynny moleben z okazji  50. rocznicy święceń kapłańskich ks. Waleriana Antosiuka. W swoim słowie gospodarz naszej diecezji przybliżył zebranym życiorys kapłana, przytaczając wiele fragmentów Pisma Świętego (m.in. z Ewangelii św. Mateusza 5,25-26). W imieniu duchowieństwa podziękowania za wspólne lata złożył również proboszcz naszej parafii – o. Grzegorz Misijuk, a także przedstawiciele rady parafialnej oraz wszyscy zebrani wierni. Przypominamy, że zgodnie z dekretem Arcybiskupa Jakuba z dniem 10 listopada o. Walerian na własną prośbę został zwolniony ze stanowiska wikariusza naszej parafii, przechodząc w stan spoczynku. Dalszą posługę będzie pełnił jako rezydent w parafii św. pror. Eliasza na białostockich Dojlidach. Poniżej krótka fotorelacja z tego wydarzenia.