Ruch służbowy w naszej parafii

 

"Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam" (J 20,21)"

Dekretem nr 119/O/P/2020 JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański  przyjął w skład kleru naszej diececji oraz mianował z dniem 1 listopada 2020 roku ks. Ivana Nikulina wikariuszem naszej parafii. Tego samego dnia został On oficjalny przedstawiony i powitany przez proboszcza parafii - o. Grzegorza Misijuka.  W swoich słowach skierowanych do nowego duchownego życzył wielu łask Bożych, a także pogratulował dołączenia do naszej duchowej rodziny parafialnej. W imieniu całej parafii serdecznie witamy i życzymy długich lat, tak jak wspólnie wyśpiewały chóry. Życiorys ks. Ivana wkrótce pojawi się na naszej stronie.

 

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z decyzją naszego Władyki (dekret nr 118/O/P/2020), wieloletni kapłan naszej parafii - ks. mitrat Walerian Antosiuk na własną prośbą został zwolniony ze stanowiska wikariusza i przeniesiony w stan spoczynku. Swoją dalszą posługę będzie pełnił jako rezydent w parafii św. Eliasza na białostockich Dojlidach.

za: http://orthodox.bialystok.pl/pl/cms/doc/index/id/11853