Koncert charytatywny w naszej parafii

W dniu 1 grudnia 2019 r. w cerkwi św. Jerzego w Białymstoku miał miejsce charytatywny koncert muzyki cerkiewnej.

Z inicjatywą koncertu wyszli chórzyści, którzy w ten sposób chcieli pomóc zebrać środki finansowe na pomoc i leczenie swoich parafian – rodziny z dwójką chorych dzieci: niepełnosprawnej dziewczynki z mózgowym porażeniem dziecięcym i chłopca z białaczką.

Dzięki Wam udało się uzbierać kwotę, która przerosła nawet najśmielsze oczekiwania - w sumie ponad 21 tysięcy złotych. Wszystkim serdecznie dziękujemy za pomoc i tak liczną frekwencję. Będzie to z pewnością duża pomoc dla naszych parafian i pozwoli być trochę spokojniejszym o jutro, zakupić odpowiednie leki i zapewnić niezbędną rehabilitację.

W tym dniu wystąpiły chóry:
- Chór dziecięcy parafii św. Jerzego w Białymstoku – dyr. Roman Sacharczuk
- Chór młodzieżowy parafii św. Jerzego w Białymstoku – dyr. Michał Warszycki
- Zespół „Armonia” – dyr. Aleksandra Szymaniuk
- Chór „Bractwo” działający przy stowarzyszeniu Bractwa św. Cyryla i Metodego w Bielsku Podlaskim – dyr. Matuszka Jolanta Ostaszewicz
- Chór męski parafii św. Jerzego w Białymstoku – dyr. Roman Sacharczuk
- Chór parafialny parafii św. Jerzego w Białymstoku

Tekst i fotografie: Aleksandra Jarosławska