Początek prac dekarskich na kopule dzwonnicy

Rozpoczęły się prace dekarskie pokrywania powierzchni kopuły blachą poddaną procesowi uszlachetnienia polegającemu na  natryskiwaniu rozgrzanej powierzchni blachy nitrytem tytanu.  Przy niewielkim koszcie materiału i mało kosztownej technologii, otrzymujemy zamierzony efekt godny Domu Bożego. Pierwsze płaty blachy zostały poświęcone naszym Hierarchom – na pamiątkę ich udziału w powstawaniu i konsekracji świątyni. To jak kartki z imionami zobowiązujące potomnych do nieustannej modlitwy. Na kolejnych płatach wpisano imiona dzieci ochrzczone w tej cerkwi przez ostatnie dziesięć lat oraz imiona Rodzin – Ofiarodawców. Jeszcze pozostały wolne kratki – czekają na wpisanie imion swoich darczyńców.  Użyjmy roztropnie duchowej wyobraźni –  gdy dzwony zaczną zwoływać wiernych na modlitwę – a w cerkwi, podczas Proskomidii będą czytane z kartek imiona za żywych i umarłych – aniołowie współcelebrujący Liturgię odczytają imiona z „kartek” na kopułach. Razem zbierze się ich parę tysięcy! Może kiedyś ujrzymy to oczami naszych dusz!