Parafia Prawosławna
św. wielkomęczennika Jerzego Zwycięzcy

w Białymstoku

Święto Epifanii w naszej Parafii

19 stycznia 2018 | ks. Grzegorz Misijuk

19(6)stycznia nasza Cerkiew zbiera swe dzieci świętować Objawienie – BOHOJAWLENIJE – Słowa Troparionu mówią za (i do) nas: „Panie! Gdy w Jordanie przyjmowałeś chrzest – Trójcy objawiło się uwielbienie. Albowiem głos Ojca świadczył o Tobie, Umiłowanym Synem Cię nazywając, a Duch Święty w postaci gołębicy – był tych słów potwierdzeniem…” Przyjmując ludzkie ciało – narodził się w grocie, aby uświęcić Ziemię. Gdy wychodził do ludzi aby głosić Królestwo Boże – oświęcił wody Jordanu i wszelki żywioł wód, aby wraz z Ziemią przywracały świętość życia i pozwalając ludziom być współpracownikami nieba na ziemi. Kolejny rok, to kolejna szansa na taką współpracę każdemu człowiekowi niezależnie od stanu, statusu nacji… Jezus woła: „Przyjdźcie do mnie wszyscy…” a ci, którzy czują się już powołani, powinni uczynić najwięcej, aby swym przykładem zachęcić tych, którzy do dziś nie słyszeli, nie umieli, nie chcieli słyszeć Bożego zawołania. Aby patrząc na nas powiedzieli: „Warto być takim jak oni”! Pozdrawiamy z Prazdnikom Bohojawlenija – wysłuchanej modlitwy w Waszych domach, radości i zdrowia aby móc korzystać z Darów Boga!

Wróć