Parafia Prawosławna
św. wielkomęczennika Jerzego Zwycięzcy

w Białymstoku

Parafia stała się bogatszą o nowe relikwie.

3 lutego 2018 | ks. Grzegorz Misijuk

W czwartek, 01 lutego, dzięki życzliwości proboszcza parafii Zmartwychwstania pańskiego ks. dr Marka Ławreszuka, przekazano do naszej cerkwi cząstkę relikwii św. Nektariusza z Eginy (Grecja). – Wcześniej, gdy oprawialiśmy pamiątkową oświeconą na relikwiach drukowaną ikonę, – podarowano do naszej cerkwi dużą ikonę świętego Nektariusza przywiezioną z Grecji. Przygotowując zaś do Gazetki plan nabożeństw na czas do Wielkiego Postu, na 01 lutego wybraliśmy dzień na akafist do świętego. aby dzięki Jego wstawiennictwu ziściły się nasze oczekiwania na relikwię. – Oczekiwano na druk akafistu do św. Nektariusza. – Wolą Boga było aby nasz cichy zamiar stał się radosną rzeczywistością! W czwartek o. Piotr Kiryluk przywiózł Akafisty a wieczorem na zapowiedziane nabożeństwo Akafistu przyjechał o. Marek Ławreszuk z relikwiami i zaszczycił nas uczestnictwem w jego czytaniu i słowem do zebranych na modlitwie. Znane są liczne, opisane w świadectwa o cudownych uzdrowieniach dzięki orędownictwu świętego Nektariusza. Szczególnie dotyczy to cierpiących z powodu chorób nowotworowych.  – Sława Bohu za wsio!

Wróć