Nabożeństwa
 • Środa
 • 1700 - akafist do śww. Męczn. Wileńskich
 • Czwartek
 • 1700 - akafist do św. Jerzego
 • Sobota
 • 800   - Liturgia
 • 1700 - Wsienocznaja
 • Niedziela
 • 800   - Liturgia
 • 1000 - Liturgia
 • 1700 -akafist
 • W przededniu świąt
 • 1700 - Wsienocznaja
 • W dni świąteczne
 • 900   - Liturgia
Chóry

Chór Parafialny

Organizacja każdego chóru wymaga od dyrygenta bardzo dużego wysiłku, troski a nawet ... dyplomacji. Organizowanie chóru bez dyrygenta, zbieranie chętnych, poszukiwanie uzdolnionych muzycznie jest nawet ryzykowne. W nowej Parafii i ten etap musieliśmy pokonać razem z wiernymi, a to że chór powstał zawdzięczamy tylko wyrozumiałości Parafian i Chórzystów. Najpierw było tylko kilka osób, później przyprowadzili swych przyjaciół. Pierwszym dyrygentem była Wiktoria Surowiec. Po niej dyrygentami chóru parafialnego byli: Jan Burnos, Andrzej Tokajuk, Anna Cyrkun. Najdłużej - bo do końca 2012 roku, chórem zajmował  się dyrygent Adam Pura, a za pulpit po raz kolejny powróciła matuszka Anna Cyrkun. Efekty pracy Dyrygentów i chórów w każdą niedzielę i święta oceniają wierni. Frekwencja na nabożeństwach, żywe uczestnictwo w modlitwie oraz stwierdzenia wiernych: "W naszej cerkwi jest bardzo lekko się modlić" mówią same za siebie.

Chór dziecięcy

Równolegle z tworzeniem się chóru parafialnego duchowni na różne sposoby zachęcali dzieci do śpiewania podczas nabożeństw w cerkwi. Brak ogrzewania w tymczasowej świątyni nie ułatwiał zadania. Pierwszymi małymi śpiewakami były dzieci lub wnuki chórzystów i ich koledzy. Pani Wiktoria Surowiec starała się prowadzić dwa chóry: parafialny i dziecięcy. Ci pierwsi odważni śpiewają teraz w chórze młodzieżowym. Ich koleżanka Paulina Charkiewicz była najbardziej odważną - to ona podjęła się zadania uczyć śpiewu cerkiewnego tych najmłodszych Parafian. Jej wytrwałość jest godna podziwu. Kilka lat wysiłku przynosi bardzo wymierne efekty. Dzieci swój wolny czas ofiarowują na próby chóru, na dojazdy, na wczesne wstawanie w niedzielę - ale ich śpiew porusza serca, zachęca do modlitwy i rówieśników i dorosłych. Obecnie opiekunem jest lektor Roman Sacharczuk.

Chór młodzieżowy

Chór powstał w roku 2003 roku na bazie dziecięcego, działającego od początku istnienia ( 1997r. ) parafii Św. Jerzego. Skład zespołu tworzą głównie uczniowie szkół gimnazjalnych, licealnych, jak również studenci i młodzież pracująca. Chór aktywnie współpracuje z parafią Św. Hermana w Espoo ( Finlandia ), gdzie niejednokrotnie gościł i brał udział w warsztatach i koncertach. Bierze czynny udział w białostockich imprezach kulturalnych organizowanych przez cerkiew i środowiska prawosławne m.in.: Białostockie Dni Muzyki , Wieczory Kolęd itp.. W ciągu roku Chór śpiewa podczas niedzielnych i świątecznych nabożeństw. W roku 2003 i 2004 brał udział w Międzynarodowym Festiwalu Kolęd Wschodniosłowiańskich, a w 2005 roku brał udział w Międzynarodowym Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej. Jest to chór prężnie działający i otwarty na współpracę z innymi chórami o czym świadczą koncerty organizowane w naszej parafii z okazji święta jaj patrona - Św. Jerzego. Pierwszą dyrygentką, wówczas jeszcze chóru dziecięcego, była pani Wika, która potrafiła zebrać dzieci i zaszczepić w nich miłość do Boga wyrażaną w formie śpiewu tak bardzo, że niektórzy chórzyści wyśpiewują ją do dziś. Następnie trudy jakie niesie za sobą dyrygowanie dziećmi tak, aby przychodziły do cerkwi z przyjemnością niosła matuszka Ala Dubec. Pierwsze stroje, koncerty były wynikiem pracy matuszki Mirosławy Tichoniuk. Przyjemność współpracy i dyrygowania taką młodzieżą przejęłą matuszka Anna Cyrkun. Od początku roku 2013, gdy m. Anna Cyrkun została skierowana do pracy z chórem parafialnym, dyrygentem chóru młodzieżowego został lektor Michał Warszycki.