Nabożeństwa
 • Środa
 • 1700 - akafist do śww. Męczn. Wileńskich
 • Czwartek
 • 1700 - akafist do św. Jerzego
 • Sobota
 • 800   - Liturgia
 • 1700 - Wsienocznaja
 • Niedziela
 • 800   - Liturgia
 • 1000 - Liturgia
 • 1700 -akafist
 • W przededniu świąt
 • 1700 - Wsienocznaja
 • W dni świąteczne
 • 900   - Liturgia
Duchowieństwo

ks. mitrat Grzegorz Misijuk, proboszcz parafii św. Jerzego

Urodzony 28.10.1943 r. Do seminarium wstąpił w 1958 r., w 1962 do Ch.A.T. W 1963 r. zawarł związek małżeński z Marią Sawczuk. W lutym 1964 r., po otrzymaniu święceń diakonatu i kapłaństwa, był mianowany proboszczem parafii św. Mikołaja w Ornecie. W 1966 r. przeniesiony do Diecezji Warszawsko-Bielskiej na stanowisko proboszcza parafii św. Trójcy w Tarnogrodzie. W latach 1973-1986 proboszcz parafii św. Mikołaja w Drohiczynie; od 1987 r. w Białymstoku w parafiach: Wszystkich Świętych, katedralnej św. Mikołaja; od 1996 r. – proboszcz nowopowstałej parafii św. Jerzego na Nowym Mieście. W latach 1989 – 2008 redagował i prowadził cotygodniowe audycje w Polskim Radiu Białystok („Pierad wychadam u carkwu” oraz „Duchounyja sustreczy”), TV Białystok („U źródeł wiary”). Był sprawozdawcą pierwszych transmisji nabożeństw świątecznych.

 

 

 

 

 

 

 

 

ks. prot. Walerian Antosiuk, wikariusz parafii św. Jerzego

Urodzony 28.11.1949 r. w Białymstoku. W 1967 r. ukończył Prawosławne Seminarium Duchowne w Warszawie, w 1985 r. dwuletnie Studium Teologiczne przy ChAT. W 1970 r. zawarł związek małżeński z Wierą Jarocką, po czym otrzymał święcenia diakońskie oraz kapłańskie. Od 10.11.1970 r. niósł posługę kapłańską w Giżycku i Orzyszu, Topilcu, Fastach, Nowej Woli, Wierzchlesiu i w Dojlidach – jako kapelan sióstr w klasztorze żeńskim. Od 21.04.2002 r. wikariusz parafii św. Jerzego.

 

 

 

 

 

 

 

 

ks. prot. Władysław Masajło, wikariusz parafii św. Jerzego

Urodzony 23.11.1961 r. w Białymstoku. Naukę w Prawosławnym Seminarium Duchownym ukończył w 1983 r., po czym wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Jabłecznej. W 1985 r. zawarł związek małżeński z Ewą Zielenkiewicz. W 1986 r. otrzymał święcenia diakonatu i niósł posługę w parafii p.w. Wszystkich Świętych w Białymstoku, po otrzymaniu święceń kapłańskich w maju tegoż roku był mianowany proboszczem parafii św. Jerzego w Jurowlanach. Po latach przeniesiony do parafii prawosławnej p.w. Zmartwychwstania Pańskiego w Jacznie na równorzędne stanowisko. W 2002 r ukończył studia magisterskie w CHAT. 01.09.2004 mianowany wikariuszem parafii św. Jerzego.

 

 

 

 

 

 

 

 

ks. protod. Tomasz Cyrkun

Urodzony 27.09.1973 r. w Milejczycach. W 1994 r. ukończył Wyższe Prawosławne Seminarium Duchowne w Warszawie, w 1998 r. studia w ChAT. W 1995 r. zawarł związek małżeński z Anną Bogus. W 1998 r. otrzymał święcenia diakonatu i został skierowany do parafii Prawosławnej śww. Piotra i Pawła w Siemiatyczach. W 2000 roku został przyjęty w skład kleru Diecezji Białostocko-Gdańskiej ze skierowaniem do parafii prawosławnej św. Jerzego w Białymstoku, gdzie niesie posługę do dnia dzisiejszego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ks.Roman Andrzej Płoński, wikariusz parafii św. Jerzego