Nabożeństwa
 • Środa
 • 1700 - akafist do śww. Męczn. Wileńskich
 • Czwartek
 • 1700 - akafist do św. Jerzego
 • Sobota
 • 800   - Liturgia
 • 1700 - Wsienocznaja
 • Niedziela
 • 800   - Liturgia
 • 1000 - Liturgia
 • 1700 -akafist
 • W przededniu świąt
 • 1700 - Wsienocznaja
 • W dni świąteczne
 • 900   - Liturgia
Parafia św. wlkm Jerzego

Do Parafii św. wlkm Jerzego należą zamieszkali przy ulicach: Pułaskiego, Krucza, Kręta, Zachodnia, Żeromskiego, Abp. Kisiela, Gołębia, Kredytowa, Ułańska, Zielna, Wspólna, Strzelecka, ulica Starosielce, Kawaleryjska, Nowa, Południowa, Plater, Pszczela, Horodniańska, Pracownicza, Kominek, Rzymowskiego, Dubois; osadach Kleosin i Księżyno, Osiedlach: Ignatki i Śródlesie, oraz wsiach: Horodniany, Niewodnica Korycka, Koplany i Hryniewicze. W dniu powołania do życia parafii należało do niej łącznie 446 rodzin. Za dziesięć lat liczba parafian podwoiła się i zgodnie ze spisem rodzin na rok 2006 liczy już 987 rodzin. Większość z tej liczby nowych parafian, to rodziny, które otwarcie określiły swą przynależność religijną po tym, jak zaczęto odprawiać nabożeństwa w cerkwi na ich Osiedlu.

Pierwsze lata istnienia Parafii to czas przygotowań parafian do budowy nowej świątyni. Najpierw okazało się, że przewieziona z Czyż tymczasowa cerkiew w ocenie wielu parafian okazała się wystarczająco dużą i estetycznie wykończoną (!). Po kilku latach w całym kraju pogorszyła się sytuacja ekonomiczna. Wierni, zamieszkujący blokowiska na Nowym Mieście i Kleosinie skutki regresu gospodarki odczuli najbardziej. Utrata miejsc pracy, niepewność i zagrożenie zwolnieniami pozostałych, nie pomagały w rozmowach o budowie nowej cerkwi. To dlatego w lipcu 1997 roku podjęto decyzję o pozyskaniu mieszkania parafialnego. Parafia bowiem dla proboszcza wynajmowała mieszkanie w budynku parafii katedralnej przy ul. Lipowej a diakonowi - w budynku parafii św. Eliasza na Dojlidach lub Zmartwychwstania Pańskiego na Leśnej Dolinie! Nowe mieszkanie wykupiono w budowanym bloku przy ulicy Kruczej (równoległej do ulicy Pułaskiego) w odległości około 150 m od cerkwi. Ofiarność i zaangażowanie parafian sprawiły, że proboszcz już w grudniu 1997 roku mógł wprowadzić się do nowego mieszkania w pobliżu cerkwi. Poświęcenia mieszkania w dniu 12 lutego 98r. dokonał J.E. Sawa Arcybiskup Białostocki i Gdański. Trzeba odnotować, że w tym mieszkaniu gościł Jego Świątobliwość Bartolomeusz - Patriarcha Konstantynopola z asystującymi mu biskupami, podczas wizyty w naszej parafii 15.10.1998r. Starania o pozwolenie na budowę plebanii, w której zamieszkali by wszyscy duchowni parafii spotkały się z protestami mieszkańców sąsiednich posesji. Zezwolenie na budowę (już nie domu, ale bloku z mieszkaniami dla parafii) wydano po prawie trzech latach starań i otrzymała je nie Parafia a firma deweloperska ! Trudności z uzyskanie pozwoleń na budowę i zakup mieszkania niejako wymusiły poszukiwanie nowych, niekonwencjonalnych sposobów kontaktowania się z parafianami. To wówczas powstał pierwszy numer gazetki parafialnej "W NASZEJ RODZINIE". Przez osiem lat, do grudnia 2006 r, wydano 106 numerów tej gazetki (po około 500 egzemplarzy każdy).

Ważnym wydarzeniem, które przyśpieszyło decyzję o budowie cerkwi, była wspomniana już wizyta Jego Świątobliwości Bartolomeusza Patriarchy Konstantynopola w Polsce, w Białymstoku. ( W naszej Parafii wieczorem 15 października 1998 roku). To On w asyście Jego Eminencji Metropolity Sawy, J. E. Jakuba Biskupa Białostockiego i Gdańskiego, Biskupów naszej Cerkwi i towarzyszących mu Biskupów z Patriarchatu, na placu przycerkiewnym w obecności tysięcy mieszkańców Białegostoku, dokonał poświęcenia kamienia węgielnego dla mającej powstać nowej cerkwi. Jej projekt stworzył architekt dr Jerzy Uścinowicz - pracownik naukowy Wydz. Architektury Politechniki Białostockiej. Poświęcony kamień stał w tymczasowej cerkwi do 6 maja 2000 r. W dniu święta Patrona Parafii, po świątecznej Liturgii, w uroczystej procesji został przeniesiony do wykopu i przez J. E. Biskupa Jakuba i Dostojnych Gości wmurowany w przygotowaną dzień wcześniej część fundamentu nowej świątyni.

Lata i postępy budowy ilustrują fotografie. O wysiłku świadczy fakt, że w 2000 roku rozpoczęły się dwie budowy - cerkwi i mieszkań w powstającym obok bloku. Powstałe trudności finansowe dokumentuje zdarzenie z końca 2002 roku. Proboszcz sprzedał własne mieszkanie a uzyskaną sumę ofiarował Parafii na opłacenie należności za budowę świątyni. W dniu 12 lutego 2003 roku Jego Ekscelencja Biskup Jakub uroczyście poświęcił nowe lokum Parafii przy ulicy Kruczej 5/2. W południowym segmencie bloku (od strony cerkwi) Parafia pozyskała 4 mieszkania o pow. 58 m2 każde, oraz kancelarię o pow. 38m2. Jedno z mieszkań, usytuowane na parterze budynku, adoptowano i przeznaczono na świetlicę socjoterapeutyczną, do której uczęszcza ponad dwadzieścioro dzieci (przy czym ponad 50% z rodzin rzymsko-katolickich). Rodzice i dzieci decydują o tym, gdzie czują się dobrze i bezpiecznie. Nam najważniejszą jest świadomość, że wszystkie dzieci są Boże. Dzieci mają do dyspozycji 7 komputerów, dostęp do internetu i studentów informatyki pomagających im w poznawaniu tajników komputera. Oprócz tego mają bibliotekę, mnóstwo gier, zabaw i życzliwą pomoc przy odrabianiu lekcji oraz fachową opiekę w czasie, gdy rodzice są w pracy. Zespołem od początku kierowała matuszka Grażyna Karpiuk. Od 2005 roku świetlicą kieruje Katarzyna Wołosiuk.

W kolejnych latach budowy Bóg kierował w naszą stronę oczy Ofiarodawców z innych stron kraju a nawet świata. Sponsorem, który dodał szczególnej otuchy parafianom jest ks. Mitrat Anatol Siegień, obecnie proboszcz Parafii św. Jana z Kronsztadu w Kleveland (U.S.A.) Rada Parafii, mając na to zgodę i błogosławieństwo Zwierzchnika Cerkwi i Ordynariusza Diecezji, postanowiła boczny ołtarz w górnej cerkwi poświęcić ku czci Patrona Ofiarodawcy - św. męczennika Anatola. Tak się składa, że dzień pamięci św. męcz. Anatola obchodzony jest 23.04(06.05) a więc razem z uroczystościami ku czci Patrona Parafii - św. wlkm Jerzego.

W latach następnych znacznymi sumami wspomogli budowę Państwo: Prezes firmy PRONAR Sergiusz Martyniuk z Narwi, dr Sergiusz Jakuszewicz z Białegostoku, Piotr Miniuk z Krynek; Krystyna i Jerzy Czyżewscy ze Śródlesia, Rodziny: Szustów i Kowalczuków z Kleosina, Czarkowskich i Szoków z Białegostoku, zaś firma PILKINGTON wykonała 60 pakietów okiennych z kolorowego, bezpiecznego szkła i wielu, wielu innych, którzy nadesłali ofiary nie podając adresu ani nazwiska, bądź prosili o anonimowość. - Nie umniejsza to w niczym wartości ofiar wszystkich Parafian i Sympatyków Parafii, którzy każdego roku wnosili więcej, niż odważyliśmy się ogłosić! To dzięki ich życzliwej postawie i ofiarności mogliśmy układać plany budowy na każdy następny rok. Nie ominęło nas zagrożenie. W roku 2005 budowa została przerwana z powodu... braku rysunków konstrukcyjnych! Brak rozwiązań sposobu wykonania i posadowienia kopuł sprawił, że stracony został cały sezon budowlany! Ale nie tylko kopuł nie mogliśmy postawić. Brak było rysunków konstrukcji dachu i nie mogliśmy przykryć dachem bryły świątyni. Sugerowano nam kosztowne, tymczasowe zabezpieczenia stropów impregnatami. Z perspektywy czasu widać, że wykonanie tych doraźnych zabezpieczeń uspokoiło by konstruktorów, ale przerwało by prace budowlane na dodatkowych kilka lat!

W ciągu dziesięciu lat istnienia naszej Parafii wizytowali ją; Zwierzchnik naszej Cerkwi Jego Eminencja Sawa; a Ordynariusz Diecezji Jego Ekscelencja Jakub, Biskup Białostocki i Gdański zawsze przewodniczył Liturgiom w dniu święta Patrona i nabożeństwom świątecznym. W grudniu 1999 naszą Parafię odwiedził Metropolita Bombaju (Indie) Guvargan Mar Covilos. W 2002 - J.E. Aleksandr Arcybiskup Kostromy i Galicza a w 2003 r - J.E. Hilarion, Biskup Wiednia i Austrii (obecnie przedstawiciel Patriarchy Rosji w strukturach Unii Europejskiej). W 2006 roku, na uroczystościach postawienia pierwszych krzyży na kopułach cerkwi wraz z naszym Zwierzchnikiem Diecezji Biskupem Jakubem poświęcał krzyże J. E. Paweł, Biskup Nicei. Od roku 1998 przyjmowaliśmy gości z prawosławnej parafii św. Hermana z Alaski w Espoo (Finlandia). Podczas pierwszej wizyty podjęliśmy decyzję o dalszej współpracy. Rewizyta naszej delegacji w Espoo (sierpień 1989) pomogła wybrać popularny na Zachodzie model współpracy zaprzyjaźnionych parafii (w Rosji zwany: prichody pobratimy). Proboszcz parafii prawosławnej w Espoo - Prot. Heikki Huttunen każdego roku zapraszał do siebie nasz chór młodzieżowy, do uczestnictwa w festiwalu i warsztatach muzycznych. W roku 2006 zapoczątkowaliśmy partnerskie kontakty z Parafią Opieki Najświętszej Bogurodzicy w Kaliningradzie (Rosja). W parafii istnieją trzy chóry. Parafialnym dyryguje Pan Adam Pura, młodzieżowym - matuszka Anna Cyrkun a dziecięcym - Paulina Charkiewicz. Wszystkie trzy chóry śpiewają podczas niedzielnych Liturgii z tym że Młodzieżowy i dziecięcy śpiewają podczas Liturgii porannej a parafialny podczas Liturgii głównej. Podczas nabożeństw świątecznych i Wsienoszcznych chóry młodzieżowy i dziecięcy najczęściej łączą się w jeden.