Nabożeństwa
 • Środa
 • 1700 - akafist do śww. Męczn. Wileńskich
 • Czwartek
 • 1700 - akafist do św. Jerzego
 • Sobota
 • 800   - Liturgia
 • 1700 - Wsienocznaja
 • Niedziela
 • 800   - Liturgia
 • 1000 - Liturgia
 • 1700 -akafist
 • W przededniu świąt
 • 1700 - Wsienocznaja
 • W dni świąteczne
 • 900   - Liturgia
Cerkiew św. Jerzego na Nowym Mieście

mnich Cyryl z Nowojeziera

CYRYL NOWOJEZIERSKI, mnich (Prepodobnyj Kiriłł Nowojezierskij), 4/17 lutego (rocznica śmierci) i 7/20 listopada (rocznica otwarcia relikwii). Urodził się w mieście Halicz w bogatej rodzinie. Będąc jeszcze dzieckiem zapragnął poświęcić się życiu mniszemu. Mając piętnaście lat, w tajemnicy przed innymi, opuścił dom rodzinny i udał się do monasteru kierowanego przez św. Korneliusza Komelskiego. Tu złożył śluby zakonne. Po siedmiu latach ojciec dowiedział się, gdzie znajduje się jego syn, udał się tam i sam złożył śluby zakonne. Podobnie przed śmiercią uczyniła matka świętego. Po kilkuletnim pobycie we wspólnocie, z błogosławieństwa św. Korneliusza, Cyryl zamieszkał w pustelni, gdzie żywił się wyłącznie korzeniami i trawami. Po siedmiu latach miał od Boga widzenia, pod wpływem którego udał się nad Jezioro Nowe, na wyspie zbudował celę i dwie cerkiewki: Zmartwychwstania Pańskiego i Bogarodzicy. Wkrótce przybyli do niego inni mnisi, co dało początek założonemu w 1517 r. monasterowi. Cyryl kierował wspólnotą mądrze i z miłością, będąc dla wszystkich przykładem. Pierwszy przychodził do cerkwi na nabożeństwo, ostatni z niej wychodził, mało jadł, zimą często chodził boso i skąpo odziany. Za swe życie został obdarzony przez Boga darem przepowiadania przyszłości i uzdrawiania chorych. Zmarł 4 lutego 1532 r. i został pochowany w założonej przez siebie wspólnocie. 7 listopada 1649 r. otwarto jego grób. Okazały się, że jego ciało jest nierozłożone. Wkrótce zaliczono go do grona świętych. Cyryl przedstawiany jest w czarnym habicie mnicha wielkiej schimy, z siwą brodą. Ma ręce złożone na piersi. Niekiedy prawą błogosławi, a lewą trzyma zwój zawierającym testament duchowy braciom monasteru. Imię Cyryl pochodzi od greckiego wyrazu kyrios- "pan" (także w znaczeniu Pan Bóg). Niektórzy wywodzą je od perskiego słowa oznaczającego "słońce".

opr. Jarosław Charkiewicz
Źródło: www.Cerkiew.pl