Nabożeństwa
 • Środa
 • 1700 - akafist do śww. Męczn. Wileńskich
 • Czwartek
 • 1700 - akafist do św. Jerzego
 • Sobota
 • 800   - Liturgia
 • 1700 - Wsienocznaja
 • Niedziela
 • 800   - Liturgia
 • 1000 - Liturgia
 • 1700 -akafist
 • W przededniu świąt
 • 1700 - Wsienocznaja
 • W dni świąteczne
 • 900   - Liturgia
Cerkiew św. Jerzego na Nowym Mieście

Parafia Prawosławna św. wlkm Jerzego
ul.Pułaskiego 36, 15-338 Białystok

Duchowieństwo:

proboszcz ks.mitrat Grzegorz Misijuk 

ks.prot. Walerian Antosiuk tel. 85 744 91 92

ks.prot. Władysław Masajło tel. 783 34 43 09

ks. Roman Płoński tel. 794 57 21 22

ks.diakon Tomasz Cyrkun tel. 505 25 00 73                                                                                                                             

Kancelaria:

ul. Krucza 5/2, 15-338 Białystok
czynna codziennie w godz.: 1600 - 1800

tel. 85 744 95 00
e-mail: kancelaria@parafia-swietego-jerzego.pl

lub kancelaria sw.wlkm.jerzy@wp.pl

kontakt 24h: tel. 85 746 50 20

konto: 94 1020 1332 0000 1302 0026 2196

*
*
*
*