Parafia Prawosławna
św. wielkomęczennika Jerzego Zwycięzcy

w Białymstoku

Duchowieństwo

Ks. prot. dr Roman Płoński