Parafia Prawosławna
św. wielkomęczennika Jerzego Zwycięzcy

w Białymstoku

Święto Epifanii w naszej parafii

19 stycznia 2018 | ks. Grzegorz Misijuk

19 (6) stycznia nasza Cerkiew zbiera swe dzieci świętować Objawienie  (Bohojawlenije).

Słowa troparionu mówią za (i do) nas: „Panie! Gdy w Jordanie przyjmowałeś chrzest – Trójcy objawiło się uwielbienie. Albowiem głos Ojca świadczył o Tobie, Umiłowanym Synem Cię nazywając, a Duch Święty w postaci gołębicy – był tych słów potwierdzeniem…”.

Przyjmując ludzkie ciało narodził się w grocie, aby uświęcić Ziemię. Gdy wychodził do ludzi, aby głosić Królestwo Boże, oświęcił wody Jordanu i wszelki żywioł wód, aby wraz z Ziemią przywracały świętość życia i pozwalając ludziom być współpracownikami nieba na ziemi.

Kolejny rok to kolejna szansa na taką współpracę dana każdemu człowiekowi niezależnie od stanu, statusu, nacji… Jezus woła: „Przyjdźcie do mnie wszyscy…”, a ci, którzy czują się już powołani, powinni uczynić najwięcej, aby swym przykładem zachęcić tych, którzy do dziś nie słyszeli, nie umieli, nie chcieli słyszeć Bożego zawołania. Aby patrząc na nas powiedzieli: „Warto być takimi, jak oni”!

Pozdrawiamy s prazdnikom Bohojawlenija – wysłuchanej modlitwy w Waszych domach, radości i zdrowia, aby móc korzystać z Darów Boga!

Wróć